Lucka 16: LegiLexi

På internetsidan LegiLexi hittar vi användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen för de yngre eleverna. Här finns inspirationsbibliotek, övningsbank och tester. Materialet kan användas i sin helhet eller i delar som passar för just våra elever och vår undervisning.

Legilexi

I inspirationsbiblioteket finns artiklar som går igenom läsningens grunder ur ett forskningsperspektiv såväl som ur ett mer praktiskt klassrumsperspektiv. I övningsbanken hittar vi inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter. LegiLexis tester kartlägger elevernas läsfärdigheter och möjliggör för lärare att tydligt se elevernas individuella progression och hur de ligger till i förhållande till årskursens mål.

Sofia Norén från Legilexi föreläste för oss på k-dagen den 23 september. Föreläsningen kan ses igen via länken 210923 - K-dag - Konsten att läsa och förstå - del 2.mp4 - Google Drive.

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Stiftelsens digitala tjänster och produkter har utvecklats i nära samarbete med svenska läsforskare. LegiLexis verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för främst lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300