Lucka 18: Bussresor

Utvecklingsenheten vill ge alla skolor möjlighet att använda olika lärmiljöer på ett likvärdigt sätt. När du ska besöka en kulturinstitution inom kommunen, till exempel biblioteket, teatern eller museet, så står vi för kostnaden. Det samma gäller resor till Åleslån, där vi tidigare drev naturskola. 

Åleslåns gård på Herrestadsfjället

Har du andra önskemål och tankar om resmål så kontakta oss gärna. När det gäller resor utanför kommunen så erbjuder vi resa och guidning på Vitlycke museum för en årskurs per skola och läsår. Vi har ett avtal med Innovatum som innebär att varje skolenhet får kostnadsfritt skolprogram för 1-2 busslaster med kunskapstörstande elever. Ni har också möjlighet att söka Regionens arrangörsstöd för vissa bestämda resmål. Läs mer på inblicken under kultur i skolan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300