Lucka 19: LexiaProvia - digitalt verktyg avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. LexiaProvia finns online, där eleverna kan arbeta med språkförstärkande övningar på sin dator. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna. 

LexiaProvia

Vi i grundskolan har kommunavtal med LexiaProvia. Stäm av med din specialpedagog eller speciallärare hur det ser ut på din skola.

I början på vårterminen 2022 inbjuds speciallärare och lärare till utbildning i LexiaProvia. Första tillfället är onsdag 19/1 kl. 14.13-16.30 och andra tillfället onsdag 16/3 kl. 14.30-16.30. Mer information om träffen kommer läggas ut på Inblicken.

Kategori

Julkalender

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300