Lucka 23: Mötesplats ShowIT

22 december 2021, kl. 16.30

Till våren 2022 startar Mötesplats ShowIT igen med två digitala träffar.

Barn och utbildnings förvaltningsledning har omformulerat Mötesplats ShowITs uppdrag. Innehållet ska från och med nu i högre grad kopplas till verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

Mötesplats ShowIT ska

 • ha tydlig pedagogisk riktning.
 • fokusera på digitala verktyg för språkutvecklande undervisning.
 • systematiskt ta vara på och befästa resultaten från distansundervisningen.
 • bygga på vetenskaplig grund – hur IT kan stödja aktionsforskning
 • ha ett forskande arbetssätt i gruppen.

Rektor ansvarar för att showIT blir synligt i enhetens kompetensutvecklingsplan utifrån SKA, liksom i medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplan, vilket innebär att personal inte bara bjuds in brett att delta i showIT, utan också anvisas till aktuellt tillfälle.

Vårens datum

Vårens datum är

 • Tisdag 1/3
 • Torsdag 31/3

Tiden är som tidigare 15:45-cirka 17:00. Träffarna kommer att vara digitala.

Varmt välkommen!!

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00