Deltagare till läsecirkel sökes!

Efter förfrågan från lärare kommer en läsecirkel i grundskolan startas upp till höstterminen som handlar om undervisning i läsning av faktatexter. Tanken är att vi kan diskutera forskningsanknutna strategier som hjälper elever att förstå faktatexter och bli kritiska och reflekterande läsare. I anslutning till varje träff kommer du få boktips på faktaböcker att använda i undervisning av skolbibliotekarie.

Låter det intressant? Du kan redan nu anmäla intresse att delta.

En person som har en bok och en dator framför sig.

Foto av Karolina Grabowska från Pexels

Du som anmäler dig förväntas läsa ett kortare avsnitt ur en gemensam förvald bok inför varje träff. Träffarna kommer förslagsvis hållas under tillfällen då ShowIT arrangeras, vilket är 3 tillfällen per termin 15.45 – 17.00.

Du som anmäler dig får gärna ha förslag på litteratur och vid första träffen kan vi göra ett urval bland nedanstående böcker. Träffarna sker företrädelsevis på angiven plats men flexibilitet finns och kan även göras digitalt. Du får gärna ha önskemål.

 • Att läsa faktatexter av Adrienne Gear
 • Konsten att läsa faktatexter av Ingvar Lundberg
 • Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 av Karin Pettersson
 • Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund
 • Digital kompetens och källkritik i praktiken av Lotta Bergseth, Charlotta Granath och Jenny Sköld
 • Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson & Annica Sandell Ring
 • Processinriktad läs- och skrivundervisning- en väg till inkludering? av Catharina Tjernberg
 • Skolverkets modul Läsa och skriva i alla ämnen, del 5 Läsa och skriva faktatexter. Lärportalen | Läsa och skriva i alla ämnen (skolverket.se)

Anmäl ditt intresse att delta till Jennie Högberg, Skolbibliotekarie, e-post jennie.hogberg@uddevalla.se


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300