Lyckad ANDTS-vecka på Sommarhemsskolan

Under vecka 9 anordnade Sommarhemsskolan åk 7-9, inklusive Flexen och Lagunen, sin första ANDTS-vecka (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Kurator Elisabeth Alenklint och socialpedagog Maria Kjel, två av dem som drivit ANDTS-veckan på Sommarhemsskolan.

Kurator Elisabeth Alenklint och socialpedagog Maria Kjell, två av dem som drivit arbetet med ANDTS-veckan på Sommarhemsskolan.

Med utgångspunkt i den lokala drogvaneundersökningen

Efter analysen av skolans resultat från den lokala drogvaneundersökningen beslutade rektor tillsammans med socialagruppen och personal att ta ett mer övergripande grepp kring ANDTSundervisningen. Det utmynnade i konceptet ”ANDTSvecka” som tidigare genomförts på Västerskolan. Sociala gruppen, som består av kurator Elisabeth Alenklint och socialpedagog Maria Kjell samt en personal från varje arbetslag, fick i uppdrag att organisera och hålla ihop veckan tillsammans med drogförebyggande samordnare Unni Norén.

Ämnesintegrerad ANDTS

Varje årskurs fick ett givet tema inom ANDTS. På så vis kommer alla elever att få riktad kunskap inom hela ANDTS området innan de slutar åk 9. Varje arbetslag planerade in fem lektioner under veckan i olika ämnen för sin årskurs. Önskvärt var att att eleverna fick ANDTS-kunskap varje dag under veckan.

- Vår tanke är att veckan ska återkomma varje år och att eleverna ska få kunskap genom riktad undervisning och föreläsningar där de även kan ställa sina frågor, berättar Maria Kjell.

Arbetslaget fick själva välja vilka ämnen och vilka pedagoger som höll i lektionerna. Som hjälp i arbetet fanns ett dokument med förslag på färdigt material samt att Unni erbjöd sig att hjälpa till med stöd kring lektionsupplägg, rådfrågning eller material. Utöver undervisningen som pedagogerna genomförde träffade Unni varje klass i varje årskurs för ett kunskapshöjande föredrag, kombinerat med diskussionsfrågor tillhörande ämnet som klassen arbetade med. Inför Unnis föredrag hade eleverna även skrivit ner frågor som kändes aktuella för dem och funderingar de ville ha svar på.

Drogförebyggande samordnare Unni Norén undervisar om tobakens skadeverkningar.

Undervisning om tobakens skadeverkningar.

Så tyckte eleverna om veckan

Elevernas uppfattning kring veckan fångades bland annat upp genom samtal men även genom en kortare utvärdering där 175 av skolans elever lämnade svar. 70 % av de svarande ansåg att veckan var meningsfull och att de lärt sig nya kunskaper. Det fanns några elever som ansåg sig kunna det mesta inom området eller som blev lite stressade då veckan inföll på våren när eleverna har mycket att göra. Detta är något som ses över till kommande temavecka.

På frågan vad var det viktigaste du tar med dig från veckan svarade eleverna:

 • Hur droger och alkohol skadar kroppen
 • Vad för nackdelar man kunde få, och varför det inte var bra.
 • Hur många som faktiskt påverkas av det, jag visste innan att det var många, men nu har jag fått en större bild av det.
 • Att det kan hända allvarliga saker och kan leda till att folk skadas.

Några elever uttryckte även att det var bra att ha fokus på något som känns viktigt för hela mitt liv och inte bara de vanliga ämnena i skolan.

- Eleverna har verkligen varit fantastiska i våra möten, säger Unni Norén. Så kloka och nyfikna på att lära sig mer inom ämnet. Eleverna efterfrågar mer kunskaper inom dessa ämnen och kunskapsglappet är även något som de får syn på under en sådan här vecka. Därför är det så positivt att Sommarhemsskolan nu mer aktivt och systematiskt återkommande kommer att arbeta vidare med ANDTSveckan frampå.


Två representanter från ungdomsmottagningen

Besök av Ungdomsmottagningen

Externa aktörer kompletterade

Som ett komplement till den riktade undervisningen bjöds Ungdomsmottagningen, Kompassen (öppenvårdsmottagningen dit en kan vända sig vid oro i dessa frågor), Anhörigcentralen och Fältenheten in för att berätta om sina verksamheter och för att finnas tillgängliga i korridoren under elevernas lunchraster.

- Alla kunde dock inte närvara men vi har startat i gång en verksamhet kring ANDTS på skolan som vi gärna vill fortsätta med, säger Elisabeth Alenklint.

Kategorier

Elevhälsa 7-9

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300