Uppskattad nätverksträff för fritidshemmen med psykologen Helena Pokka

Under fritidshemmens nätverksträffar 1/4 samt 4/4 fick pedagogerna ta del av verktyg för att utveckla ett professionellt förhållningssätt som syftar till gott samspel och delaktighet samt till att ge eleverna trygghet och bidra till deras lärande.

Helena Pokka föreläser från scenen på Östraboteatern.

Psykologen och adjunkten Helena Pokka föreläste på fritidshemmens nätverksträff.

Äntligen kunde Fritidshemmens personal träffas fysiskt på nätverksträff igen! Träffen till ära var föreläsaren Helena Pokka inbjuden. Helena har över 20 års erfarenhet av att utbilda pedagoger på Högskolan i Borås och har även arbetat som psykolog under lång tid.

Helena inledde föreläsningen med att prata om begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang. Lika viktigt som det är för eleven att uppleva skoldagen som begriplig, hanterbar och meningsfull är det att fundera över hur man själv i sin yrkesroll kan hjälpa eleverna att finna denna känsla av sammanhang. Helena presenterade några olika verktyg för utövandet av vår yrkesprofession; Rocken, Gröna hjärtat, Lilla spegeln och Varma handen.

Rocken - skyddar och står för stabilitet

För att beskriva yrkesrollen använde Helena metaforen av en ”yrkesrock”. En rock som är lite ”öppen” och som alla professionella har på sig varje dag i mötet med eleverna. Pedagogernas personliga behov skyms under yrkesrocken, den täcker över och skyddar det privata, samtidigt som den är lite öppen så att hjärtat och den pedagogiska kärleken syns och möjliggör på så vis för bra möten med eleverna.

Helena menar att yrkesrocken hjälper oss att fokusera på för vems skull vi är på jobbet, visar tydligt att du är ledaren som planerar, strukturerar, står för stabilitet men även flexibilitet som följer syftet och målet men även konkretisera målet genom KASAM (begripligt, hanterbart, meningsfullt).

Gröna hjärtat - förstående och välvilligt förhållningssätt

Ett grönt hjärta symboliserar den pedagogiska kärleken. Helena lyfte olika uttryckssätt eller beteenden som vi människor har; elever och pedagoger. Dessa uttryckssätt är inte elevens eller kollegans personlighet utan är uttryck eller effekter av grundläggande basala behov som ej är tillfredsställda. Det blir därför viktigt att förmänskliga förhållningssättet för att få syn på det grundläggande behovet som ligger bakom den känsla som uttrycks. Var och en behöver bli sedd utifrån sina behov och har sina goda skäl bakom den känsla som uttrycks. Genom denna förståelse för de grundläggande behoven bakom känslan kan vi hjälpa eleverna med att förvandla beteendet/ förhållningssättet till olika önskemål och på sås sätt lotsa dem till realistiska möjligheter.

Lilla spegeln - bekräftar och lugnar

Helena berättade också om betydelsen av empatiskt bemötande till varandra och ge varandra lite spegling. Hon visade ”den lilla spegeln” som tankemodell och pedagogiskt verktyg. Den lilla spegeln har till uppgift att i mötet fånga en liten del av elevens känslor, lyssna in och spegla det tillbaka med acceptans för känslan och empati. Spegeln omsluts av en ram som tydligt visar att vi håller oss inom den så vi inte smittas av elevens känsla och tar över den. Utan att vi istället möter eleven med empati, bekräftelse men med en lägre grad av affekt så att elevens känslor balanseras. Vår egen känsla behöver regleras till en lägre affektnivå än den eleven har för att det ska bli möjligt att mötas.

Pedagogens uppdrag sammanfattas som förmågan att :

 • Bekräfta
 • Uppskatta
 • Uppmuntra
 • Utmana – inte provocera.
 • Inspirera
 • Ge nya kunskaper

Använd öppna frågor

Helena lyfte även betydelsen av att ställa öppna frågor till varandra. En öppen fråga är framåtsyftande och nyfiket undrande, den inspirerar till ett längre svar och en berättelse. Motsatsen är en fråga som kan besvaras med ja eller nej eller som inleds med frågeordet varför. En öppen fråga börjar med något av frågeorden vad, när, hur, vem, vilka eller på vilket sätt.


En varm hand med fem T

Helena visualiserade även det professionella förhållningssättet med ”Varma handen”, som vi själva har ansvar för att värma upp innan vårt möte med eleverna. Tummen står för trygghet - skapa relation, ”smitta” lugn känsla, ge trygghet. Pekfingret står för tydlighet, klarhet, tydlighet i kommunikation och ärlighet. Långfingret står för tolerans för olikheter, värdegrund och gränser. Ringfingret står för tålamod ge tid, vänta, hejda sig och stresshantering och lillfingret står för tillit – relationellt förtroende.

Så genom yrkesrocken, gröna hjärtat, lilla spegeln och den varma handen, ges eleverna bättre förutsättningar och får en guldkant genom hela skoldagen.

Röster från dagen

Det här har vi längtat efter. Härligt att få ses igen och få träffa kollegor från andra skolor!

Föreläsningen var jättebra!

Helena berättade på ett professionellt sätt om det som är det viktigaste i vårt jobb. Om det som är det allra viktigaste. att möta barnen, hur vi möter barnen och hur vi kan förstå dem på ett bättre sätt.

 

 

Läs mer om Helena Pokkas tankar i boken Hela - att skapa trygga relationer av Maria Krafft Helgesson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300