Ett bibliotek som passar undervisningen

Genom målmedvetet arbete samt hjälpsamma elever och bibliotekarier har Bokenäs skola nu ett skolbibliotek som kan förstärka undervisningen på det sätt som skolan önskar.

Ett litet trivsamt skolbibliotek med gröna väggar.

För något år sedan stod Bokenäs skola inför ett problem. Bokbussens fina service till skolan var indragen och skolans bibliotek hade på grund av lokalbrist hamnat i ett ogästvänligt rum nere i källaren. Bokbeståndet var då heller inte digitaliserat.

- Längre tillbaka i tiden hade vi ett jättefint bibliotek på andra våningen, berättar Berit Samuelsson, speciallärare tillika en av de pedagoger som drivit frågan om bibliotekets lokal på skolan. När vi blev trångbodda flyttades biblioteket ner i källaren. Där var det så trångt att det var omöjligt att besöka biblioteket med en hel klass, och nya böcker fick knappt plats.

Bokenäs skola har en lång tradition av välutvecklad pedagogik kring läs- och skrivinlärning samt skönlitteratur i undervisningen. Skolan har varit flitiga användare av bokbussen och när den verksamheten försvann kände pedagogerna att tillgängligheten till litteratur behövde öka, för att passa skolans undervisning.

- Vi funderade även på om skollagen efterlevdes, som säger att elever ska ha tillgång till skolbibliotek, säger Marita Viktorsson, lärare.

Fritidslokalen med bord, stolar och en stor grön soffa.

Fritids finns i anslutande lokal.

Bibblan + fritids= sant

När ett större grupprum intill fritidshemslokalen, centralt beläget på första våningen, blev ledigt såg Berit Samuelsson och Marita Viktorsson att det fanns möjligheter att skapa en funktionell biblioteksverksamhet i den lokalen.

- Om vi slog ihop bibliotekslokalen med fritids lokal som är ledig under skoldagen skulle vi ju få ett både luftigt och praktiskt utrymme som skulle göra det fullt möjligt att besöka biblioteket även i helklass, säger Marita Viktorsson. Och fritidsverksamheten skulle ju dessutom kunna dra stor nytta av bibliotekets resurser.

Många hjälpsamma händer

Även personalen på fritids, Cecilia Myrehag och Jessica Nielsen, såg många möjligheter med att bli granne med biblioteket och det blev beslutat att bokbeståndet skulle flyttas upp från källaren. Eftersom pandemin pågick och det var ont om personal fick speciallärare Berit god hjälp av en elev i femman som dels gav handräckning i flyttandet av själva böckerna, dels hjälpte till med planeringen kring hur biblioteket skulle organiseras och vilka nya böcker som behövde köpas in. Skolan tog kontakt med grundskolebibliotekarierna, som ägnade många timmar åt att lägga in bokbeståndet i den digitala bibliotekskatalogen, vilket gör det möjligt låna böcker digitalt.

- Vår elev i femman och våra skolbibliotekarier har gjort ett fantastiskt arbete med att skapa det fina bibliotek vi har idag, säger Berit Samuelsson.

4 elever från år 6

Biblioteksansvaret är kul, tycker eleverna.

Nu är alla böcker på plats och skolan har fått ett både trivsamt och funktionellt skolbibliotek. Elever i årskurs 6 är utbildade biblioteksassistenter, som både kan avregistrera böcker och placera dem på rätt hylla. Några elever berättar att de avsätter tid från sina raster för att hålla biblioteket i ordning och skylta upp med de bästa böckerna.

- Biblioteket är en rolig ansvarsuppgift. Vi är också med och väljer ut vilka böcker som ska köpas in, säger eleverna.

Läsveckor och berättarverkstäder

Med tillgång till ett fint och ändamålsenligt bibliotek som passar den undervisning som bedrivs är det lättare för pedagogerna att återigen föra läsning och litteratur högt upp på skolans agenda. Exempelvis genomför Bokenäs skola varje termin 3-4 så kallade läsveckor, när alla klasser fokuserar på ett gemensamt lästema. Den här terminen är temat ”poesi” och nya böcker har köpts in för ändamålet.

- Under läsveckorna använder vi exempelvis vår fadderverksamhet och låter de äldre eleverna läsa för de yngre, säger Berit.

Förra terminen gjorde skolan en gemensam satsning på berättarverkstäder tillsammans med författaren Kerstin Lundberg Hahn. Alla elever fick ett författarbesök med tips på hur man skapar färgstarka berättelser, och pedagogerna fick kompetensutveckling i bland annat hur man guidar en klass att skapa en gemensam berättelse och ser till att alla elever är aktiva medskapare.

- Det var en värdefull kompetensutveckling, säger Marita, helt i linje med vår undervisning och som vi planerar att spinna vidare på.

Läs mer om Bokenäs skolas läs- och skrivarbete:

Författarbesök med berättarverkstad på Bokenäs skola

Om skolbibliotek

Det är rektors uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att

 • den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling
 • den är en del av skolans verksamhet
 • bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal har möjlighet att samarbeta
 • det finns en lokal som gör det möjligt att använda skolbiblioteket i skolans alla ämnen. Om skolan inte kan ha ett bibliotek i de egna lokalerna eller anställa en bibliotekarie, är samarbete med närliggande skolor eller kommunens folkbibliotek en tänkbar lösning.

Läs mer om skolbibliotek på Skolverkets webbplats

Kategorier

F-6 Skolbibliotek

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300