En inspirerande och givande k-dag kring nyheter i läroplanen

Den 11 mars hade grundskolan kompetensutvecklingsdag med temat Vad innebär förändringarna i Lgr 22 för undervisningen och elevers lärande?.

Anna Karlefjärd föreläste digitalt och därefter fanns det utrymme för diskussioner i arbetslag eller ämneslag. Som utgångspunkt i föreläsningen fanns lärarnas egna frågor som förstelärare hade hjälpt till med att samla in.

Vi hade verkligen längtat efter att återigen få lyssna till Anna Karlefjärd. Hennes tydlighet, kunnighet och sätt att tala inspirerar oss så att vi får en bättre förståelse för våra styrdokument. Hennes förmåga att stärka oss som profession, få känna tilltro och stolthet över vårt arbete, är oerhört uppskattat.

Nytt i Lgr22

Anna tydliggjorde det vi tidigare diskuterat kring vad som är nytt i Lgr 22 och vad det innebär för oss. Hennes föreläsning gav oss bra utgångspunkter med tydliga och konkreta exempel som vi sedan kunde ha som diskussionsunderlag och arbeta vidare med. Hon lyfte kommentarsmaterialet som hjälp att förstå innehållet i kursplanerna lite bättre.

Hur-frågan som verktyg

Ett annat verktyg vi fick var hur vi kan använda “Hur-frågan” till skrivningarna i de inledande delarna. Till exempel i läroplanen står det att “Alla i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet och utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt”. Genom att formulera om meningen till en hur-fråga, dvs “ Hur arbetar vi med att visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt?”.

Inte ha för bråttom framåt

Det var också viktigt att höra om de nya riktlinjerna för betygssättning och förändringen kring ämnet svenska som andraspråk. För en del av oss var detta nytt. Vidare väckte föreläsningen tankar om vikten av att faktiskt ”våga” stanna upp i undervisningen och inte ha för bråttom framåt. Många gånger kan det upplevas stressigt att hinna med alla kunskapskrav som förväntas att eleverna ska kunna och ha arbetat med.

Det var tydligt att det var undervisningen som var i fokus dels genom exempel som Anna tog upp, men också genom att syfte och centralt innehåll får ett tydligare fokus i Lgr22.

Det var en givande dag där både föreläsningen och efterföljande diskussion bidrog till att göra dagen till en bra och meningsfull fortbildningsdag. Samtidigt som vi är medvetna om att det verkliga arbetet med den nya läroplanen sker när den planeringen drar igång i juni och augusti.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300