Lucka 6: Upplevelsebaserat arbetssätt

Vi får en julhälsning från Hovhultsskolan via förstelärare Rasha Sultan som berättar om hur de arbetat upplevelsebaserat och språkutvecklande utifrån ett lustfyllt och kreativt cirkustema under höstterminen.

Barn med clownnäsor

Undervisningen står på en grund av gemensamma upplevelser

Under höstterminen har vi på Hovhultsskolan arbetat med cirkustemat som ett tematiskt arbete där alla verksamheter varit involverade. Varje verksamhet fick arbeta med cirkustemat i både praktiska och teoretiska former. Våra prioriterade arbetssätt för temat var att arbeta ämnesöverskridande, språkutvecklande samt upplevelsebaserat. Att arbeta upplevelsebaserat breddar elevernas referensramar och skapar mer delaktighet i skolarbetet hos eleverna. Elevernas interaktion och kommunikation ökar och utvecklas genom att undervisningen står på en grund av gemensamma upplevelser.

Cirkuspedagog på besök

Till temat har vi arbetat med externa aktörer såsom cirkusskolans pedagog och magiker Marcus Bertilsson från Norrköping som mötte alla våra årskurser 1–6 och genomförde ett pass om 60 minuter per årskurs. Eleverna fick jonglera, testa balansen och akrobatik. Passet var uppbyggt på olika stationer där eleverna skulle gå runt och testa på alla stationer. På en station skulle de jonglera med tunna färgglada dukar, i en annan rulla ”blompinnar” och på den tredje stationen skulle eleverna balansera en påfågelsfjäder i handen. Under passet bjöd magikerna även på olika trolleritrick, vilket var väldigt uppskattat och oförglömligt för många elever. Passet bjöd på mycket samarbete och interaktioner med övriga klasskompisar.

Samarbete med kulturskolan

Vidare samarbetade vi med kulturskolan för att kombinera undervisningen med estetiska uttryckssätt och ge eleverna händelserika upplevelser. Några verksamheter valde att arbeta med drama tillsammans med en aktör från kulturskolan för att dramatisera innehållet av en ”cirkusföreställning”. Andra verksamheter valde att arbeta med bild och form tillsammans med en pedagog från kulturskolan. Under detta tillfälle fick eleverna möjlighet att framställa olika figurer kopplade till temat.

I ordinarie undervisning arbetade eleverna bland annat med ord och begrepp som handlade om temat, skrev en återberättande text och samtalade om innehållet i olika former. I det teoretiska arbetet kunde eleverna göra tydliga förankringar till upplevelserna som de varit med om.

Så tyckte elever och personal

Eleverna tyckte att det var roligt och lärorikt att arbeta med projektet. Undervisningen var varierad och innehållsrik med både teoretiska och praktiska övningar.

Detta är ett projekt som även personalen uppskattade då det var så givande. Arbetet utgick från både en upplevelsebaserad och ämnesintegrerad undervisning. För oss är det viktigt att eleverna ska känna att undervisningen är meningsfull.

Vill du veta mer?

Ta gärna del av vår dokumentation av arbetet Pdf, 510.6 kB. och få tips om de arbetssätt och resurser som vi använt. Du kan också kontakta mig, Rasha Sultan, så berättar jag mer.

Text av Rasha Sultan, förstelärare Hovhultsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300