Lucka 9: Ungas nyhetsläsning under pandemin

Rapporten "Ungar & medier" genomförs vartannat år och är Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor. Den senaste upplagan av rapporten (2021) är en specialversion där en del av frågorna handlar specifikt om hur medieanvändningen påverkats av coronapandemin. Var har de unga läst nyheter om pandemin och vilka källor litar de på?

Barn som läser på en telefon.

Varifrån hämtar barn och unga sina nyheter?

Text hämtad från rapporten "Ungar & medier" 2021:

Pandemin har på ett ytterst konkret sätt tydliggjort behovet av faktabaserad information, när informationen vi söker kan vara en fråga om liv och död verkar allt fler vända sig till tillförlitliga källor. Barn och unga är inget undantag: de använder etablerade medier som SVT och Aftonbladet och håller SVT, TV4 och SR som mest tillförlitliga.

Mer oroande är genomslaget för uppgifter, bland annat om pandemin, från den nya tidens digitala opinionsbildare, så kallade influencers. Dessa är individer, ofta själva unga, som skapat stora följarskaror i sociala medier och därigenom fått inflytande över hur andra tänker och agerar. Mellan 34 och 42 % av barnen tar varje dag eller någon gång i veckan del av nyheter och information från dessa källor, till exempel om virus.

Trots att en liten andel av respondenterna ser influencers som trovärdiga är det ändå var femte 13–16-åring som säger sig ha agerat utifrån deras råd. Något fler flickor än pojkar. Den här diskrepansen mellan vad en tonåring intellektuellt vet och hur denna agerar är inget unikt för medieanvändning bland minderåriga. Men då barn och unga kan sägas vara särskilt sårbara ger det ändå en fingervisning om var vi behöver sätta in fler insatser för att stärka medie- och informationskunnigheten.

Läs vad unga svarar om nyhetsläsning och källkritik  (Sidor ur rapporten "Ungar och medier 2021") Pdf, 221.4 kB.

Läs hela rapporten "Ungar och medier 2021" Pdf, 6.3 MB.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300