Lucka 13: Varför är orden så viktiga?

Här kommer en luciahälsning från grundskolans logopeder som tipsar om hur du kan hjälpa eleverna att skapa ett djupt och brett ordförråd.

Ordförrådet är grunden för att kunna tolka och förstå samt för att kunna förklara och beskriva. Ju större ordförrådet är desto lättare blir det att förstå både talat och skrivet språk. Det blir också lättare att beskriva något i tal och skrift så att andra förstår, att förklara precis vad man menar eller uttrycka hur man känner sig.

När ett barn börjar skolan har barnet cirka 8 000–10 000 ord i sitt ordförråd. Ordförrådet sägs sedan öka med 3 000–4 000 ord/läsår under skolåldrarna. Så många ord kan ingen lärare undervisa om i sitt klassrum. Det mesta av ökningen sker omärkbart, genom att eleverna i tal eller skrift exponeras för nya ord och tar dessa till sig. En stor del av ordförrådet tillägnas via läsning. Kan man inte läsa är det därför viktigt att lyssna.

Som lärare är det viktigt att ge förutsättningar för eleverna att vidga sitt ordförråd så att de klarar av att följa undervisningen och förstå de texter som de förväntas läsa. Hjälp eleverna att skapa ett djupt och brett ordförråd!

Ordförrådets uppbyggnad

Ordförrådet kan ses som ett nätverk av sammankopplad information, där ett begrepp aktiverar många andra relaterade begrepp, som i sin tur arkiverar ytterligare begrepp. När vi til exempel hör ordet ”fil” aktiveras olika kopplingar. Det är länkat till ljuden, stavningen, upplevelser, sinnen, betydelsen (äta, verktyg, väg, fotfil) – kopplingarna som är starkast aktiveras. Ju fler kopplingar som aktiveras desto lättare är det att lära sig ett ord.

Att ha en bred och djup ordkunskap kräver att man har fler och starkare kopplingar mellan begreppen. Genom att hjälpa eleverna att skapa dessa kopplingar ger du eleven förutsättningar att starkare befästa orden samt att hitta strategier för ytterligare ordinlärning.

Brister i ordförråd kan finnas på flera nivåer och av flera anledningar och får stora konsekvenser för till exempel

 • läsförståelse,
 • hörförståelse,
 • uttrycksförmåga och
 • inlärning.

Ordförrådets djup

Nedan ser ni en modell för hur man kan visualisera ordförrådets djup kring ett specifikt ord.

Huir man jobbar med ett ord på olika sätt

Öka ordförrådet kring begreppet Lucia

Här kommer ett exempel på hur man kan använda modellen utifrån begreppet Lucia.

Ordklass:

Substantiv

Meningar:

Lucian skred in i rummet

Barnen sjöng Sankta Lucia

Jag vill vara Lucia!

Idag är det Lucia

Jungfrun Lucia led troligen martyrdöden

Fjärilen vi såg är av en dagfjäril av släktet Lucia

Definitioner:

Helgon

Högtid

En person med ljuskrona i håret

Kvinnonamn

Ett släkte av fjärilar

Fakta och erfarenhet:

Kommer av latinets lux som betyder ljus

Dikt av av Erik Axel Karlfeldt

Dikt (sång) av K.G. Ossiannilsson

Kubansk film från 1968

Helgon som levde på Sicilien under slutet av 200-talet

Ett släkte av fjärilar som ingår i familjen juvelvingar.

Landet Saint Lucia är uppkallat efter helgonet Lucia.

Sammansatta ord:

Luciatåg, Sanka Lucia, Luciafirande, Luciaminne, Lucialinne, Luciakrona, Lucianatt, Luciamorgon, Luciafrukost, Luciasång

Böjningar

Lucias, Lucian, Lucians, lucior, luciors, luciornas.

Över- eller underordnade ord

Högtid: tradition, Luciafirande

Religion: Helgon, Lucia

Fjäril: Djur, leddjur, insekt

Relaterade ord (synonymer, motsatsord, rimord)

Barndomsminne, kör, kyrka, lussebulle, stjärngosse, stjärngossestrut, tärna, glitter, tärnljus, omröstning, förväntan, nervös, mörker, Saint Lucia.

Bilder

Ett luciatåg
En bild på helgonet Lucia
Fjärilssorten Lucia

Referenser: Viberg (1993), Perfetti (2007), Perfetti & Hart (2002), Hallin (sprakforskning.se)

Fler metoder för arbete med ordförråd

Du hittar fler metoder på logopedernas sida på Inblicken

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300