Lucka 20: Möblera för lärande, trygghet och studiero

Nu är det snart dags för välbehövligt jullov och efter det stundar en ny termin. Det är ett bra tillfälle att reflektera kring den fysiska lärmiljön i klassrummet och om den bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.

Ett kreativt klassrum

Avsätt en stund i arbetslaget för att reflektera över klassrummet och hur det kan möbleras och nyttjas på bästa sätt för den eller de elevgrupper och de individer som ska vistas i det. Via länken hittar ni ett par frågor att utgå från.

Den fysiska lärmiljön - Inblicken

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300