Lucka 21: Att arbeta med stationsundervisning

I förskoleklassen på Bokenäs skola arbetar pedagogerna efter den så kallade Kiwimetoden sedan många år. Ett lustfyllt arbetssätt där eleverna kan fråga "Ska vi inte arbeta idag" efter en dag med kiwiuppgifter.

Några barn och en lärare arbetar med bokstäver vid ett bord.

I förskoleklassen på Bokenäs Skola undervisar lärarna Berit Samuelsson och Therese Sjöqvist i stationer, eller, som de kallar det, kiwigrupper. Syftet med att organisera undervisningen i stationer är att det ges möjlighet att möta eleverna i mindre grupp (5-6 elever) och på det viset skapa bättre förutsättningar för att få eleverna delaktiga och engagerade.

Undervisningen i ”kiwigrupper” startar alltid i januari, när relationer har skapats mellan både vuxna, elever och skolmiljön. När lärarna planerar undervisningen av kiwigrupper, bestämmer de vad det är som eleverna i de olika grupperna ska träna på eller lära sig, samt på vilka olika sätt de skulle kunna göra det. På Bokenäs skola är det läsinlärning som står i fokus. En station är gemensam och vägledd läsning, som alltid leds av en lärare. En annan station kan vara särskild träning av rim, bokstavsljud med mera. Övriga stationer är ett spelbord med olika former av språkstimulerande material, lämpliga appar på I-pad, byggstation där man bygger bokstäver eller efter ritningar, med mera.

Lärarna i förskoleklass har arbetat på detta vis i 17 år, alltsedan två studieresor som de gjorde till Nya Zeeland 2005 och 2006. Där arbetade man stationsvis i både modersmålet och i matematik.

- Det är enorma fördelar med arbetssättet, då barnen ser det som ett roligt och lustfyllt arbetssätt. Man ser också att elever, som inte har kommit så långt i sin språk- eller läsutveckling, utvecklas mer än med enbart traditionella metoder. När eleverna haft kiwigrupper en hel dag kan de säga: ”Ska vi inte arbeta idag?” berättar Berit och Therese.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300