Skräpplockardag startskott för temaarbete på Äsperödsskolan

Onsdagen den 5 april fick området runt Äsperödsskolan en ordentlig uppfräschning när alla klasser på skolan gick ut på gemensam skräpplockardag. Sammanlagt 11 stora sopsäckar med skräp samlade eleverna ihop. Dagen var också startskott för temaområdet ”Vatten” som alla på skolan nu arbetar med under tre veckor framöver.

Engagemang bland elever för skräpplockardagen

Stort engagemang för skräpplockardagen bland eleverna på Äsperödsskolan.

Hör skräp och vatten ihop?

Alla klasser hade utrustats med handskar och säckar och hade ett eget område nära skolan att ansvara för. Efter plockningen fick eleverna också hjälpa till att sortera skräpet för återvinning. Engagemanget bland eleverna var stort och det blev nästan en tävling att hitta så mycket skräp som möjligt. Aktiviteterna skapade dock lite huvudbry hos eleverna.

- Flera av eleverna var lite fundersamma över varför en skräpplockardag skulle inleda temaområdet vatten, berättar förstelärare Anna Berndtsson. Vad kunde skräpet ha för koppling till vattnet?

Den frågan fick eleverna svar på när de var tillbaka i klassrummet. Alla klasser fick då se en presentation där lärarna bland annat berättade om den gigantiska mängden skräp (tre Sverige i areal!) som flyter omkring i världens hav, och att en stor del av det skräpet kommer från land men har hamnat där med hjälp av vinden.

Vattentema i alla klasser och på fritids

Under tre veckor kommer alla klasser på skolan att arbeta med tema vatten på olika sätt och utifrån respektive årskurs centrala innehåll i kursplanerna. Exempelvis kommer tvåorna att arbeta med vattnets olika former, fyrorna kommer att lära sig vattnets uppbyggnad och miljöfaktorers påverkan, femmorna kommer att undersöka väderfenomen och vattnets egenskaper och kretslopp. På fritids och på raster är vattenexperiment och vattenlekar i fokus. Alla klasser jobbar dessutom med någon organisation kopplad till ämnet. Temaveckornas introduktioner och avslutningar är ofta skolgemensamma.

- Vi har inspirerats av upplevelsebaserat lärande och väver in det i projekten där det passar, säger Anna.

Temaveckor ett inarbetat arbetssätt

Arbetssättet med skolövergripande temaveckor är väl inarbetat på skolan. Det finns en övergripande plan som sträcker sig över 3 år med två temaarbeten varje termin. Skolans och fritidshemmets personal är uppdelade i 4 projektgrupper. Varje projektgrupp har ansvar för att planera ett temaområde. De planerar lektioner och inspirerar övrig personal i arbetet inom temaområdet.

- Det här arbetssättet ger oss en lättnad i planering, och det är ett roligt sätt att jobba. Det ger också en väldigt fin gemenskap på skolan, säger Anna.

Grön flagg genomsyrar

Äsperödsskolan har varit Grön Flagg-certifierade under många år och lärande för hållbar utveckling finns med i alla temaområden.

- Grön Flagg är skolans röda tråd och deras koncept har blivit ett jättebra verktyg för oss att ha hållbarhet i fokus, säger Anna Berndtsson.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300