Norgårdenskolan bjöd in verksamheter som stöttar unga

17 maj arrangerade Norgårdenskolan sin första Samverkansdag, en förmiddag där eleverna hade möjlighet att träffa viktiga verksamheter för ungdomar som exempelvis Ungdomsmottagningen och Fältenheten. Måltidsservice fixade en utelunch med salladsbuffé dagen till ära.

Många små bilder där utställarna medverkar, samt en stor bild på skolgården.

Många viktiga vuxna på plats när Norgårdenskolan arrangerade sin Samverkansdag.Dagen var arrangerad av skolans socialpedagoger Besart Sadiku och Nicole Koludrovic som ville ge eleverna möjlighet att träffa viktiga vuxna från verksamheter som har unga som målgrupp.

- Vi ville belysa för våra ungdomar vilka trygga vuxna som finns runtomkring dem. Vuxna som kan stötta och som de kan vända sig till.

På skolgården fanns följande verksamheter på plats:

Nicole och Besart på skolgården

Socialpedagogerna Nicole och Besart

Besart och Nicole har genom sin profession redan en tät kontakt med de inbjudna gästerna och tycker att det är viktigt att skolorna underhåller det samarbetet.

- Vi socialpedagoger samverkar ofta med externa aktörer på olika sätt i syfte att guida ungdomarna till rätt hjälp och stöd som finns att få utifrån ungdomarnas behov. Skolor behöver generellt öka samverkan i förebyggande syfte där våra ungdomar tidigt får vetskap om vart de kan vända sig för att få stöttning och vidare hjälp. Erfarenheten säger att våra ungdomar ofta känner en trygghet där de har kännedom om vilka man kan vända sig och vi upplever att ju tidigare vi fångar upp eleverna desto större möjlighet att påverka dem i positiv riktning, säger Nicole och Besart.

Regnmolnen hängde tunga över skolgården på morgonen men skingrades framåt förmiddagen och samverkansdagen kunde genomföras som planerat. Som avslutning bjöds eleverna på utelunch med salladsbuffé.

- Dagen i sin helhet blev väldigt lyckad med många viktiga vuxna runt våra nyfikna ungdomar. Vi hade öppet röda boden med försäljning och vi hade lunch utomhus för våra elever där minglet fortsatte. Helt klar en bra samverkansdag och fler kommer det bli framöver, säger Nicole och Besart.

Kategorier

7-9 Elevhälsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300