Skolbibliotek

pojke i bibliotek

Skolbibliotek Uddevalla är ett team som arbetar för att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs genom hela grundskolan. Vi strävar efter en likvärdig och kvalitativ skola där alla elever har tillgång till skolbibliotek i enlighet med Skollag och Bibliotekslag.

Vår verksamhet fokuserar i första hand på att stärka elevernas läsning och digitala kompetens i syfte att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.

Vi arbetar utifrån en beställarorganisation där skolorna beställer tjänster ur vårt utbud.  

Folder med information om skolbibliotek uddevalla

Vi erbjuder bland annat: 

  • Boklådor och läsinspiration
  • Textsamtal
  • Författarbesök
  • Informationssökning och källkritik
  • Administrativt stöd till skolornas biblioteksansvariga
  • Kompetensutveckling för personal

Se även vår folder i pdf-format. Pdf, 1.2 MB.

Kommunens personal hittar hela vårt utbud på Inblicken.

Welib

Welib

Welib är Uddevalla grundskolas skolbibliotekskatalog där skolornas egna böcker är organiserade.

I Welib finns också 38.000 e-böcker och ljudböcker digitalt. Välj ElibU i sökfilter för att se e-böcker och ljudböcker. För att läsa en bok klickar du på boken och sedan Läs!

Sök böcker i skolbibliotekskatalogen Welib.

 

Kontakt

Kajsa Gustafsson, bibliotekarie

+46 522‑69 71 65

kajsa.gustafsson@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Birgitta Blixt, bibliotekarie

+46 522‑69 74 42

birgitta.blixt@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Jennie Högberg, bibliotekarie

+46 522‑69 69 36

jennie.hogberg@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor