Skolbibliotek

pojke i bibliotek

Skolbibliotek Uddevalla är ett team som arbetar för att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs genom hela grundskolan. Vi strävar efter en likvärdig och kvalitativ skola där alla elever har tillgång till skolbibliotek i enlighet med Skollag och Bibliotekslag.

Vår verksamhet fokuserar i första hand på att stärka elevernas läsning och digitala kompetens i syfte att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.

Vi arbetar utifrån en beställarorganisation där skolorna beställer tjänster ur vårt utbud.  

Vi erbjuder bland annat: 

  • Boklådor och läsinspiration
  • Skrivinspiration
  • Textsamtal
  • Författarbesök
  • Informationssökning och källkritik
  • Administrativt stöd till skolornas biblioteksansvariga
  • Kompetensutveckling för personal

Kontakt

Funktionsbrevlåda Skolbibliotek,

skolbibliotek@uddevalla.se

 

Birgitta Blixt, +46 522‑69 74 42

Bibliotekarie

birgitta.blixt@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Cajsa Gustafsson, +46 522‑69 71 65

Bibliotekarie

cajsa.gustafsson@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Jennie Högberg, +46 522‑69 69 36

Bibliotekarie

jennie.hogberg@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00