Intervjuer med lärare

Under 2018 genomförde Skolbibliotek Uddevalla intervjuer med några lärare i grundskolan. Varje lärare anpassar sin undervisning efter sina elever och läroplanens mål. Det ger många unika lösningar på olika skolor och elevsituationer. Kontexter som en skolbiblioteksorganisation ska kunna möta och stödja. Nedanstående exempel är lärorika och inspirerande vad gäller förhållningssätt, metoder och material.

Ta del av intervjuerna nedan:

Ulrika Berggren och språkstudion.

Maria Sköld berättar om läsning i undervisningen: att ligga steget före.

Malin Stolpe berättar om att skapa läsglädje i klassrummet.


Läsvägg på Norrskolan

Läsvägg på Norrskolan kan du läsa mer om i Maria Skölds intervju.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00