Språkresan: Alla språk bär till lärande!

Res med oss på resebyrån Grundskolans Utvecklingsenhet i Uddevalla och upplev unika språk- och kunskapsutvecklande resor nästa läsår.

Läsåret 17/18 arrangerar vi kompetensutvecklingsdagar i form av språkresor till de mest spännande resmålen inom ramen för det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. Alla våra resor har som syfte att ge dig och dina medresenärer minnesvärda lärandesituationer, samtidigt som vi utvecklar vårt språkliga kunnande. Vår utgångspunkt är att alla språk bär till lärande och att vi oavsett resmål använder alla dessa språk i lärandets tjänst. Våra resor bygger på att du med stöd av dina medresenärer, aktivt hittar resvägar som leder dig till nästa steg i ditt lärande.

Som resenär kan du alltid känna dig trygg med att våra resor till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vilar på en gedigen grund av forskning och beprövad erfarenhet. Resmålen i “språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” är noga utvalda utifrån:

  • analys av nyanländas lärande
  • slutsatser från matematik- och läsyft
  • nationell digital IT-strategi för skolan
  • forskning kring språk- och kunskapsutveckling

Våra destinationer och avgångar

  • Lärandets språk på Lane Loge 16 augusti 2017
  • Delade resminnen och packa ny teori fredagen 29 september 2017
  • Januari 2018 - avstämning av arbetslagens resor på respektive skola
  • Modern teknik som resväg till språk och lärande 9 mars 2018

Avgångstider och detaljerat program till språkresorna 29 september respektive 8 mars meddelas i god tid innan avgång.

Rutinerade guider

Då många av våra resenärer väljer att resa med oss varje år, finns en stor beprövad erfarenhet som vi tar till vara via kollegialt lärande - som ny kan du räkna med att rutinerade resenärer gärna delar med sig av sitt kunnande under resan! Vi är ensamma om att erbjuda kunniga lokala guider från grundskolans utvecklingsenhet med god lokalkännedom om resmålen.

Motorvägen tar dig till resmålen

Via goda och upparbetade kommunikationer färdas du också bekvämt via grundskolans “motorväg” mellan de olika resmålen. Genom en prioriterad trafik i filerna “Lärande för hållbar utveckling”, “Bedömning för lärande” och “Nyanländas lärande” ges du och dina medresenärer en garanterat långsiktigt uthållig och hållbar resa. På våra resor kan du också alltid räkna med att den senaste digitala tekniken finns med som ett medel för att göra resan lika intressant som resmålet. Vi på grundskolans utvecklingsenhet ser fram emot att få resa tillsammans med dig och Uddevalla kommuns kompetenta pedagoger under nästa läsår!

Väl mött vid nästa läsårs språk- och kunskapsutvecklande resor!

Lisa Kullgren
Reseledare vid Resebyrån
Grundskolans utvecklingsenhet Uddevalla.

Kontakt

Fredrik Ternander, +46 522‑69 56 00

Avdelningschef bitr.

fredrik.ternander@uddevalla.se

Grundskolekontoret Trädgårdsgatan 2

45181 

Uddevalla

Lisa Thörn, +46 522‑69 58 69

Avdelningschef bitr.

lisa.thorn@uddevalla.se

Grundskolekontoret Trädgårdsgatan 2

45181 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00