K-dag 9 mars 2018

Fredagen 9 mars utgör Språkresans tredje destination. Förmiddagen har fokus på hur modern teknik kan bidra till vår språkresa, bl.a genom föreläsning av Cecilia Gustafsson som ansvarar för arbetet med "Skriva sig till Lärande" på SKL. Eftermiddagen har som mål att samla allas goda exempel kring ett språk- och kunskapsutvecklande arbete till en skolgemensam idé - vi rör oss från det egna arbetet till hur vi gör på vår skola. Men innan dess behöver vi försöka sätta ord på effekterna av undervisningen i sann "Helen Timperley anda" - något som görs på en förberedande skolkonferens.

Professionellt lärande enligt Timperley

Hållplats januari - Vart är vi på väg?

Vart är vi på väg sedan k-dagen 29 september? Det är frågan som är i fokus på den hållplats varje skola ska stanna till vid någon gång före sportlovet. Under ledning av förstelärarna är det då läge att stämma av hur arbetet gått sedan september. Ca 45-75 minuter kan vara lämplig tid att sätta av för att arbeta med följande frågor:

 • Hur är läget med det språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt nu?
  • Vilka är våra mål kopplade till elevernas behov?
  • Känner eleverna till våra mål?
 • Uppdraget att prova cirkelmodellen i sin undervisning -var befinner vi oss inför 9 mars?
 • Utvärdering inför 9 mars - Kontroll av resultat enligt Helen Timperleys lärcykel (se bild):
  • Hur har eleverna fått uppleva "En förändrad undervisning" utifrån våra mål?
  • Hur kan vi med hjälp av våra elever "kontrollera resultatet" och få "bevis" på resultatet av en förändrad undervisning? Samtal med eleverna, utvärderingsfrågor, resultatanlys eller kanske lektionsstudier via en kollega eller videonalys av undervisningen, kan vara vägar att skaffa "bevis".
  • Hur dokumenterar vi vårt arbete med att "samla bevis".
 • Var beredd att berätta om ditt arbete och dina bevis för kollegor på skolan den 9:e mars.

Behövs mer kött på benen i form av teori och metoder kring språk- och kunskapsutvecklande arbete? Kika gärna i "Resurser - Språkresans Reseguide". Arbetet med läslyftet kan också med fördel användas som grund för att utvärdera en förändrad undervisning ur elevernas perspektiv.

Fritidshemmets språk- och kunskapsutvecklande arbete viktigt!

Den 9:e mars har även fritidshemmen k-dag. Det ger oss möjlighten att under sista delen av dagen samlas skolvis med alla kollegor på skolan, både skola och fritidshem, för att synliggöra det språk- och kunskapsutvecklande arbetet för varandra. För att göra detta vill vi att fritidshemmen förebered sig. Varje pedagog och fritidshem kan därför stanna till och reflektera med stöd av följande frågor:

 • Vad är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Se denna film och fundera över vad ett sådant arbete kan innebära för Fritidshemmet.
 • Vilka behov av språk- och kunskapsutvecling har våra barn/elever?
 • Vad är bra mål för oss utifrån de behov vi ser hos barnen/eleverna?
 • Goda exempel? Vilka situationer, aktiviteter och verktyg har vi där vi stärker elevers språk- och kunskapsutveckling. Leta goda exempel i vardagen.
 • Hur dokumenterar vi några av dessa för att kunna visa för kollegor på skolan.

Dyker det upp frågor om arbetet? Tveka inte att höra av dig till oss på Utvecklingsenheten i Uddevalla (se kontaktuppgifter nedan)! Vi tackar i förväg för ert arbete med förberedelser och ser fram emot en bra k-dag 9 mars. Mer information om dagen kommer dyka upp under februari.

Arbete och ramar för k-dagen 9 mars

Grundskolan samlas i Östrabogymnasiets aula kl 8.30 - 11.30 för den gemensamma föreläsningen (inbjudan har tidigare skickats ut med mer detaljer). Fritidshemmen samlas motsvarande tid i Sommarhemmets matsal.

För arbetet på eftermiddagen samlas respektive skola på av rektor angiven plats kl 13.00 för gemensamt arbete där Fritidshemmet också ansluter sista timman mellan 14.30-15.30. Syftet är då att arbeta fram en skolgemensam idé om det språk- och kunskapsutvecklande arbetet där även Fritids arbete ingår.

Materialet för eftermiddagens arbete för Grundskolan finns att ta del av i en delad presentation som du hittar här: Presentation för eftermiddagens arbete. Då varje skola är fri att anpassa eftermiddagens Språkresearbete utifrån sina förutsättningar kan ev. annat material användas. Din rektor vet i så fall mer kring detta.

"Elevernas uppfattning om sitt lärande ger lärarna direkta ledtrådar om hur de bör gå vidare med undervisningen... Vilka områden och vilka elever har uppvisat förbättringar? Är förbättringarna tillräckliga? Vilka områden och vilka elever har inte uppvisat några förbättringar?"

Helen Timperley

Kontakt

Fredrik Ternander, +46 522‑69 56 00

Avdelningschef bitr.

fredrik.ternander@uddevalla.se

Grundskolekontoret Trädgårdsgatan 2

45181 

Uddevalla

Lisa Thörn, +46 522‑69 58 69

Avdelningschef bitr.

lisa.thorn@uddevalla.se

Grundskolekontoret Trädgårdsgatan 2

45181 

Uddevalla

Alexandra Sjöborg, +46 522‑69 78 60

Skolutvecklare

alexandra.sjoborg@uddevalla.se

Grundskolekontoret Trädgårdsgatan 2

45181 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00