Undervisningspodden #därförundervisa

Skolutvecklare inom Barn och utbildningsförvaltningen bjuder in gäster och pratar om angelägna ämnen för pedagogisk personal. Syftet med podden är att nå vårt gemensamma uppdrag: att höja måluppfyllelsen och likvärdigheten samt stärka och sprida läraryrkets kompetenser, vilket vi menar att denna podd kan bidra med.

Målgruppen för podden är samtliga lärare inom alla fyra skolformerna, samt vfu-studenter.

Första avsnittet, juni 2019 »

I det första avsnittet medverkar Pernilla Nielsen, rektor och Paula Björnstad, förskollärare. Vi pratar om VFU, om betydelsen av att vara lärare och handledare, och om varför det är så viktigt att skapa ett förtroende och en god relation mellan student och handledare.Kontakt

Siren Linde,

Utvecklare

siren.linde@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Charlotta Olsson, +46 522‑69 58 79

Skolutvecklare

charlotta.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontor Södra hamngatan 13

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00