Undervisningspodden #därförundervisa

Skolutvecklare Charlotta Olsson och Siren Linde bjuder in gäster och pratar om angelägna ämnen för pedagogisk personal. Syftet med podden är att nå barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma uppdrag: att höja måluppfyllelsen och likvärdigheten samt stärka och sprida läraryrkets kompetenser.

Målgruppen för podden är samtliga lärare inom alla fyra skolformerna, samt vfu-studenter.

Avsnitt 1, juni 2019 »

I det första avsnittet medverkar Pernilla Nielsen, rektor och Paula Björnstad, förskollärare. Vi pratar om VFU, om betydelsen av att vara lärare och handledare, och om varför det är så viktigt att skapa ett förtroende och en god relation mellan student och handledare.

Avsnitt 2, oktober 2019 »

I andra avsnittet medverkar Pia Meijerbom, förstelärare vuxenutbildningen, Ann-Charlotte Schelin, förstelärare gymnasieskolan samt Lena Almqvist Nielsen, Högskolan Väst. Temat för avsnittet är höstens höjdpunkter, exempelvis en föreläsning med John Steinberg, fil dr i pedagogik.

Kontakt

Siren Linde,

Utvecklare

siren.linde@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Charlotta Olsson, +46 522‑69 58 79

Skolutvecklare

charlotta.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontor Södra hamngatan 13

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00