Skolplacering läsåret 2020/2021

barn i skolan

Här hittar du information om skolplacering inför läsåret 2020/2021. Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år.
  • Elever som ska börja skolår 6 eller 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.

Aktuellt

I vecka 10 kommer placeringsbeskeden för blivande förskoleklass, årskurs 6 och årskurs 7 att skickas ut.

Vi har försökt tillmötesgå vårdnadshavares önskemål i den mån det varit möjligt. Anser du att kommunen har missat något väsentligt eller hanterat ditt ärende felaktigt så kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Mejla då även till grundskolan@uddevalla.se att en överklagan är inlämnad.

Det är viktigt att du även gör en bytesansökan via e-tjänsten till den skola ni önskar.

Söka fritidsplats

Om ditt barn kommer att behöva plats på fritidshem före eller efter skoltid måste du göra en ansökan. Det är först när du fått placeringsmeddelandet som du ansöker om fritidshemsplats, men ansök helst innan sista april. Du gör ansökan via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare


Skolplacering i närheten där man bor

Inför läsåret 2020/2021 finns upptagningsområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Elever som ska börja i förskoleklass anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 5 eller 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 6 eller 7.

Inför läsåret 2020/2021 har vi behövt göra justeringar för de reserverade platserna inom några av kommunens bostadsområden. De som påverkas av detta har fått brev under vecka 42.

Önskemål om annan skola

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Du lämnar ditt önskemål via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare under tiden 15 januari - 29 januari.

Vi upprättar inte någon kö till skolorna efter det att de slutliga placeringarna är klara, men vårdnadshavare kan ansöka om byte av skola i e-tjänsten från och med att de fått placeringsbeslutet.

Rektorerna hanterar ansökningar om byte av skola fortlöpande under läsåret.

Vid frågor

Har du frågor kring riktlinjer för antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker om annan skola?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Kontaktcenter Rådhuset

Kungsgatan 29 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00