Skolplacering läsåret 2021/2022

barn i skolan

Här hittar du information om skolplacering inför läsåret 2021/2022. Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år.
  • Elever som ska börja skolår 6 eller 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.

Skolplacering i närheten där man bor

Inför läsåret 2021/2022 finns upptagningsområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Elever som ska börja i förskoleklass anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 5 eller 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 6 eller 7.

Önskemål om annan skola

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Du lämnar ditt önskemål via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare under tiden 13 januari - 27 januari.

Vi upprättar inte någon kö till skolorna efter det att de slutliga placeringarna är klara, men vårdnadshavare kan ansöka om byte av skola i e-tjänsten från och med att de fått placeringsbeslutet.

Rektorerna hanterar ansökningar om byte av skola fortlöpande under läsåret.

Vid frågor

Har du frågor kring riktlinjer för antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker om annan skola?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Kontaktcenter Rådhuset

Kungsgatan 29 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00