Skolplacering läsåret 2023/2024

Här hittar du information om skolplacering inför läsåret 2023/2024.

barn i skolan

Här hittar du information om skolplacering inför läsåret 2023/2024. Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller 6 år
  • Elever som ska börja skolår 7

Skolplacering i närheten där man bor

Inför läsåret 2023/2024 finns skolområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Dessa kan komma att behöva förändras beroende på antal blivande elever och skolornas kapacitet. Elever som ska börja i förskoleklass anvisas skola utifrån vilket skolområde eleven är folkbokförd i. För elever som går i årskurs 6 på en skola anvisas samtliga elever till samma skola inför årskurs 7.

Förslag till placering och önskemål om annan skola

I mitten av januari får vårdnadshavare e-post med förslag på elevens placering inför hösten. Du som vårdnadshavare har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade från 20 januari till och med 1 februari.

Eleverna placeras i största möjliga mån enligt

  • vårdnadshavaes önskemål
  • antalet platser på önskad skola
  • den relativa närhetsprincipen enligt Skollagen

Mer information om möjligheten att önska annan skola mejlas till dig tillsammans med placeringsförslaget. Tänk på att uppdatera din e-postadress i appen Edlevo.

Om du inte är nöjd med ditt barns slutliga placeringsbeslut

Vi upprättar inte någon kö till skolorna efter det att de slutliga placeringarna är klara, men vårdnadshavare kan ansöka om byte av skola i e-tjänsten från och med att de fått placeringsbeslutet.

Grundskolekontoret hanterar ansökningar om byte av skola fortlöpande under läsåret.

Vid frågor

Har du frågor kring riktlinjer för antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker om annan skola?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

Förslag på sidor