Behöver ditt barn fritidshemsplats?

Fritidshemmen erbjuder många sorters aktiviteter.

När barn börjar förskoleklass har de möjlighet att få plats på fritidshem. För att ditt barn ska få plats gäller att:

  • Vårdnadshavare arbetar eller studerar
  • Vårdnadshavare inte har skuld till Barn- och utbildningsförvaltningen

Sök plats på fritidshem via vår e-tjänst

Även om ditt barn blir anvisad en skola måste du aktivt söka fritidshemsplats. Ansökan görs via barn och utbildnings e-tjänst. Du behöver inte ha inloggningsuppgifter för att söka.

Ansök om fritidsplats så snart som möjligt

Är du vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass till hösten får du information i början av året om vilken skola som ditt barn har en plats på. Om du är nöjd med ditt barns anvisade skola behöver du inte göra något ytterligare gällande skolplaceringen men tänk på att så snart som möjligt ansöka om fritidshemsplats om det behovet finns. Ansökan ska vara hos kommunen före 30 april.

I ansökan ska du ange vilket fritidshem som önskas (både kommunala och enskilda enheter finns med) och från vilket datum du önskar plats.

För att ansökan ska godkännas måste man ange arbetsplats (eller skola) för båda vårdnadshavarna, ensamstående uppger sin sysselsättning samt att de är ensamstående.

Om vårdnadshavarna bor tillsammans så räcker det att en av dem ansöker om plats. Denna person blir platsinnehavare och mottagare av fakturan.

Ange din inkomst för rätt fritidshemsavgift

Du loggar in med e-legitimation/BankID eller med de inloggningsuppgifter som kommunen skickar hem första gången du söker plats för ditt barn i Uddevallas förskolor, pedagogisk omsorg eller grundskolor. Uppge bruttoårsinkomst delat med 12. Fakturan som du får för ditt barns fritidshemsplats utgår från den inkomst som du har uppgivit till oss. Har du aldrig uppgivit någon inkomst debiterar vi dig högsta avgift.

När vårdnadshavare inte bor tillsammans

När vårdnadshavarna inte bor tillsammans, ska den som har behov av omsorg ansöka om plats. Är det bara en av vårdnadshavarna som har behov har den personen en skyldighet att in­formera den andra vårdnadshavaren om placeringen. Om båda vårdnadshavarna behöver plats ska man ansöka om fördelad faktura via blankett på kommunens hemsida. Kommunen in­formerar inte om placeringen till den vårdnadshavaren som inte är plats­inne­havare.

Har du frågor om din fritidshemsansökan går det bra att ta kontakt med kommunens kontaktcenter via kommunens växel tel 0522-69 60 00.

Mer information

Regler för fritidshem

Regler fritidshem

Vad fritidshemmen erbjuder ditt barn

Fritidshem - en plats att utvecklas på

Förslag på sidor