Ekonomi, studiebidrag

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från Centrala studiestödsnämnden, CSN, till och med vårterminen det år du fyller 20.

Lärlingsersättning

Går du en gymnasial lärlingsutbildning kan du även ansöka om lärlingsersättning.

För dig som fyllt 20 år och går i gymnasieskola

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSNs webbplats. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Förslag på sidor