Nike ungdom

NIKE Ungdom

Uddevalla kommuns verksamhet Nike ungdom vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som inte slutfört grundskolan eller gymnasieskolan, som är på väg att hoppa av gymnasiet, eller som är arbetslösa. Deltagare kommer till Nike genom gymnasieskolans introduktionsprogram (IM).

Nike jobbar med utveckling genom vägledning och konstnärliga processer för rutiner i vardagen, stärkt självbild och tillit till den egna förmågan samt ett kontaktnät för framtida val av utbildning och arbete genom studiebesök, resor, och praktikplatser.

Kontakt

Mauricio Olavarria, verksamhetssamordnare

+46 522‑69 61 24

mauricio.olavarria@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Jenny Korhonen, ungdomskonsulent/lärare

+46 522‑69 71 67

jenny.korhonen@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Linnéa Hjoandersen, ungdomskonsulent

+46 522-69 61 23

linnea.hjoandersen@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Lisa Bergqvist, ungdomskonsulent

+46 522‑69 56 39

lisa.bergqvist@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor