Nike ungdom

NIKE Ungdom

Uddevalla kommuns verksamhet Nike ungdom vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som inte slutfört grundskolan eller gymnasieskolan, som är på väg att hoppa av gymnasiet, eller som är arbetslösa.

Deltagare kommer till Nike genom gymnasieskolans introduktionsprogram (IM). Målet är att på sikt gå tillbaka till studier eller hitta en varaktig försörjning genom arbete.

Nike erbjuder stöttning i att uppnå grundskolebetyg och stöttning till eventuell praktik eller anställning. Dessutom arbetar Nike med att stärka ungdomarnas självbild och självtillit för att de i framtiden ska kunna bli självständiga vuxna. På Nike erbjuds även friskvård, studiebesök, stöttning i körkortsstudier, kreativt arbete samt föreläsningar i livskunskap.

Kontakt

Mauricio Olavarria, teamledare

+46 522‑69 61 24

mauricio.olavarria@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Jenny Korhonen, ungdomskonsulent/lärare

+46 522‑69 71 67

jenny.korhonen@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Linnéa Hjoandersen, ungdomskonsulent

+46 522-69 61 23

linnea.hjoandersen@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Isabella M. Lilljeqvist, ungdomskonsulent

+46 522-69 67 07

isabella.magnussonlilljeqvist@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Lisa Bergqvist, ungdomskonsulent (föräldraledig)

+46 522‑69 56 39

lisa.bergqvist@uddevalla.se

Nike (ama)

Junogatan 4C

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor