Nike ungdom

NIKE Ungdom

Uddevalla kommuns verksamhet Nike ungdom vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som inte slutfört grundskolan eller gymnasieskolan, som är på väg att hoppa av gymnasiet, eller som är arbetslösa. Deltagare kommer till Nike genom gymnasieskolans introduktionsprogram (IM).

Nike jobbar med utveckling genom vägledning och konstnärliga processer för rutiner i vardagen, stärkt självbild och tillit till den egna förmågan samt ett kontaktnät för framtida val av utbildning och arbete genom studiebesök, resor, och praktikplatser.

Kontakt

Mauricio Olavarria, +46 522‑69 61 24

Ungdomskonsulent

mauricio.olavarria@uddevalla.se

Nike (ama) Junogatan 4

45142 

UDDEVALLA

Johan Ahl, +46 522‑69 61 70

Ungdomskonsulent

johan.ahl@uddevalla.se

Nike (ama) Junogatan 4

45142 

UDDEVALLA

Jenny Korhonen, +46 522‑69 71 67

Ungdomskonsulent

jenny.korhonen@uddevalla.se

Nike (ama) Junogatan 4

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00