Användarpolicy för Google Workspace for Education i Uddevalla kommun

Google Workspace for Education (GWFE) syftar till att förenkla och effektivisera och tillgängliggöra materiel kopplat till skolans verksamhet. GWFE syftar också till att underlätta delning av information mellan elever och personal. Informationen kan nås oavsett lokalitet och utrustning. Risk-­ och konsekevensanalys har genomförts för GWFE. För att följa svensk lagstiftning behöver du som använder tjänsten följa nedanstående regler.

Tjänster

Uddevalla kommun använder de tjänster som ingår i GWE:s grundutbud. Speciella villkor gäller för följande tjänster:

  • YouTube och Google+ är aktiverat för elever som är över 13 år.
  • Google “Mina kartor” är aktiverat för samtliga användare. Platsdata är ej aktiverat.
  • Google Hangout är aktiverat för samtliga användare.
  • Google Sites är aktiverat för samtliga användare. Delningar av skapade sidor kan endast ske till användare inom Uddevalla kommun.

Användarpolicy

1. Vid dokumentdelning får användarna endast använda följande delningsalternativdelning ”vissa personer”, ”personer på uddevalla kommun med länken” samt”Uddevalla kommun”. Endast dokumentägaren kan ändra delningsalternativen.

2.Information som sparas i Google Workspace for Education får inte innehålla känsliga uppgifter om elever ellerpersonal.

3. Google Workspace for Education ska inte användas till elevadministration eller summativ bedömning

4. Tänk på att dokumenten i Google Workspace for Education kan komma att utgöra allmän handling.

5. Lägg ej ut material där du saknar upphovsrätt. Filmer, musik etcetera där du saknar upphovsrätt får alltså inte sparas i din Drive.

6. Personuppgifter får förekomma endast i ostrukturerad form. De strukturerade personuppgifter som behandlas i Google för kontoskapande är namn, klass,kursgrupp, e­post och användarid.

7. Appar från Google Web Store ska användas i pedagogiskt syfte och i samförståndmed läraren.

Förslag på sidor