Anmälan till Uddevalla kommun om klagomål på fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem*

*Gäller Strumpans fritidshem Mareld och Hemgårdens fritidshem. Övriga klagomål på fristående fritidshem anmäls till Skolinspektionen.

Du kan vända dig till Uddevalla kommun, barn och utbildningsförvaltningen om du tycker att den fristående förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet* har gjort fel. Det kan till exempel handla om att ditt barn inte får hjälp och stöd i verksamheten. Det kan också handla om att ditt barn blir utfryst och retad utan att personalen gör någonting åt det. Läs mer om vad en anmälan till Uddevalla kommun innebär under rubriken Klagomål på utbildningen i fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Fyll i formuläret nedan eller fyll i den nedladdningsbara filen och posta anmälan till Uddevalla kommun, barn och utbildning, 451 81 Uddevalla eller skicka den med e-post till barnutbildning@uddevalla.se

1. Anmälan
a) Vad anmäler du?

Beskriv utförligt barnets situation och vad som har hänt eller händer. Om någon blivit utsatt för kränkningar vill vi be dig beskriva så noga du kan hur kränkningen skett och vad kränkningen består av. Försök att få med samtliga tillfällen.

Beskriv noggrant när det hände. Händer det dagligen, har det hänt under en kort period eller har det hänt vid några enstaka tillfällen? Försök att ange en tidsperiod så noga som möjligt, till exempel år, månad och datum.
Pågår det fortfarande?
Pågår det fortfarande?
Anmälan kan gälla fler än ett barn


2. Vem har du kontaktat?
Har du talat med personal på den fristående förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet?
Har du talat med personal på den fristående förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet?Har du talat med någon i styrelsen på den fristående förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet?
Har du talat med någon i styrelsen på den fristående förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet?Har personalen försökt att hjälpa er?
Har personalen försökt att hjälpa er?Har frågan/händelsen anmälts till någon annan utanför den fristående förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet?
Har frågan/händelsen anmälts till någon annan utanför den fristående förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet?3. På vilken fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem har händelsen inträffat?
För att vi ska kunna ta emot din anmälan måste du ange den fristående förskolans, pedagogiska omsorgens eller fritidshemmets namn.4. Eventuella övriga upplysningar

Eventuella dokument
Om du skickar in din anmälan via e-post skulle Uddevalla kommun uppskatta om dina dokument är i följande format: .doc(word), .pdf (Acrobat), .xls (Excel), .gif (bild/foto), .jpg (bild/foto) eller .txt (text). Bifoga dina dokument i e-postmeddelandet.
5. Jag som anmäler
Om ni är flera som anmäler kan du fylla i samtligas namn i namnfältet. Skriv då kontaktpersonens namn först och ange dennes kontaktinformation i de övriga fälten. Du kan ange övriga anmälares kontaktuppgifter i avsnitt 4. Eventuella övriga upplysningar. Du kan vara anonym, men det underlättar ofta vår utredning om du anger namn och kontaktuppgifter.Hur behandlas mina personuppgifter?
Du kan göra din anmälan anonymt, men det underlättar för Uddevalla kommuns utredning om du lämnar uppgifter om vem du är. När din anmälan registrerats hos Uddevalla kommun och uppgifterna senare hanteras i vår ärendehandläggning betraktas det som behandling av personuppgifter i dataskyddsförordningens (GDPR) mening. Personuppgifter kan exempelvis vara namn, adress eller e-postuppgifter. För information om hur Uddevalla kommun behandlar personuppgifter kan du läsa kommunens integritetspolicy som du hittar på följande länk: Behandling av personuppgifter Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet vilket innebär att anmälningar som skickas till oss blir allmänna handlingar. När Uddevalla kommun har avslutat sin handläggning av ärendet kommer handlingarna i ärendet att arkiveras i kommunens arkiv.

Förslag på sidor