Naturskolan

Åleslån naturskola

Vi bedriver naturskola på olika ställen i kommunen: på gården Åleslån på Herrestadsfjället, Mollön, Skalbankarna, och på skolor och förskolor runtom i kommunen. Skolorna väljer i samråd med naturskolans personal den plats som bäst lämpar sig för den aktivitet som skolorna valt.

Naturskolans aktiviteter knyter an till lärande om naturen, kulturhistoria, friluftsliv men även andra delar av skolans och förskolans läroplaner.

Vår uppgift är att utbilda, inspirera och hjälpa lärare i Uddevalla kommun att arbeta aktivt med lärande för hållbar utveckling och utomhus-pedagogik, både i skolans närmiljö, på Åleslån eller annan plats i kommunen. Vi ska också vara med och utveckla elevernas delaktighet i skolornas hållbarhetsarbete samt samordna förvaltningens miljöarbete.

Boka besök

Vill du boka besök, fortbildning eller veta mer om verksamheten, kontakta oss gärna. 

Se en film om vad som är viktigt att tänka på under ett besök på Åleslån

Friluftsfrämjandets roll

Naturskolan drivs genom ett samarbete mellan Uddevalla kommun och Friluftsfrämjandet. Samarbetet fungerar mycket bra och gagnar båda parter.

Främjandet arrenderar gården av kommunen och använder den på kvällar och helger för sin verksamhet och på vardagar är det barn och utbildning som bedriver naturskoleverksamhet.

Är du nyfiken på vad Friluftsfrämjandet erbjuder kan du läsa mer här:

Friluftsfrämjandets lokalavdelning Uddevalla

Kontakt

Helene Grantz, +46 522‑69 70 70

Utvecklare

helene.grantz@uddevalla.se

Grundskolekontor Södra hamngatan 13

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00