Information om den tillfälliga skollokalen vid Norrskolan

För att kunna ta emot alla elever på Ramnerödsskolan har ett nytt upptagningsområde bildats och ett tillfälligt modulhus kommer att placeras vid Norrskolan.

Bakgrund

Uddevalla är en kommun som växer och befolkningen väntas fortsätta att öka. När det gäller elever i grundskolan så beräknas det finnas ca 825 fler elever år 2027 jämfört med idag. Detta ställer givetvis krav på oss att kunna planera så att alla elever får bra skolor att vara i.

De senaste åren har elevökningen kunnat mötas genom förtätning och ombyggnad i befintliga skolor men nu är två stora skolprojekt igång, vilket känns väldigt positivt! Det är Källdalsskolan åk F-6 som är klar 2020 och Ramnerödsskolan som är klar 2022. Då har den byggts ut till en årskurs F-9 skola med 315 nya platser för elever i årskurs F-6.

Men för att kunna ta emot alla elever måste Ramneröd redan nu börja att ta emot elever underifrån, dvs i förskoleklass. Därför har ett nytt upptagningsområde bildats. Detta fordrar lokaler och en lösning är då ett tillfälligt modulhus som placeras vid Norrskolan. Modulhuset planeras finnas på plats under tre läsår och för att ta emot elever i förskoleklass. Ht 2022 flyttar de tre klasserna (förskoleklass, åk 1 och åk 2) upp till sin nya skola och modulhuset skall avvecklas och bollplanen återställas.

Att den tillfälliga skolbyggnaden placeras vid Norrskolans årskurs F-6 skola är en fördel. Skolorna har möjlighet att samarbeta med varandra eftersom de har samma åldersgrupper. Exempel på samarbete kan vara omkring öppning/stängning på fritids, vid skolloven, vissa måltider, gymnastiksalen, skolgården m m.

Trygg och säker miljö omkring skolan

För att det skall bli en trygg och säker miljö måste vissa åtgärder vidtas. Det gäller framförallt trafiksituationen vilket har påtalats redan tidigare. Önskemålet hade varit att detta är helt klart redan nu men så är inte fallet, utan målsättningen är att allt är klart lagom till skolstarten i augusti.

Följande åtgärder kommer att genomföras för att säkra upp trafiksituationen:

  • Inför skolstarten ht -19 sätts det upp en parkeringssträcka (för att få plats med fler bilar) på Syrénvägen. Totalt blir det 5-6 platser och där linjerna målas samt nya skyltar är på plats idag. Det kommer att vara 15 minuters parkering mellan kl.07.00-16.00 måndag-fredag.
  • En trafikutredning för att få en långsiktig och hållbar trafiksituation kring Norrskolan. kommer att beställas redan i nästa vecka.

Elevernas utemiljö

Vidare har det uttryckts oro från boende i området gällande elevernas utemiljö. Det kommer att bli en liten skolgård vid modulhuset och bollplanen ersätts genom att den gamla bollplanen norrut längst Lelångenbanan rustas upp. Vidare kan barnen nå Norrskolans skolgård via den säkra gångvägen under Bleketvägen. Självklart har lärarna uppsikt och gör en bedömning så att det är bra för barnen på båda skolorna.

Staffan Lindroos

Förvaltningschef Barn och utbildning