Lärpraktik, VFU

Uddevalla välkomnar studenter att göra sin verksamhetsförlagda utbildning på kommunens förskolor och skolor. Att ha studenter i verksamheten är en viktig del av förskolans/skolans utvecklingsarbete, då vi tror att ett gott samarbete med lärosätena och med blivande förskollärare och lärare gynnar våra barn och elever. Med lärarstudenter på förskolorna och skolorna får förskollärarna eller lärarna möjlighet att ta del av det senaste i utbildningen och det dagliga arbetet med studenten skapar dialog kring undervisning som är utvecklande för förskolan/skolan. Om kommunen kan erbjuda studenter en riktigt bra erfarenhet under sin VFU, kan vi också knyta framtida, kompetenta förskollärare/lärare till våra verksamheter.

För att lärarstudenter ska få en så bra VFU-period som möjligt, finns en plan för hur mottagandet ska se ut, för handledarens uppdrag samt för vilket stöd studenten kan erbjudas.

Uddevalla kommuns skolor tar huvudsakligen emot studenter som läser sin lärarutbildning vid Högskolan Väst, Karlstad Universitet och Göteborgs universitet. Samordnarna i Uddevalla förmedlar platser åt studenter som önskar genomföra sin VFU i Uddevalla och som tilldelats Uddevalla som VFU-område av sitt respektive universitet.

VFU-ledare för Göteborgs universitet (GU)

Inger Lindvall 0522-69 60 00, 073-158 56 20 

VFU-ledare för Karlstads universitet (KAU)

Josefin Rönnqvist, 054-700 20 22 (administration; förskola, fritids och grundskola)

Sofie Buskqvist, 054-700 14 13 (administration gymnasiet)

Tony Ingemarsson, 054-700 14 04 (pedagogiskt ansvarig)

VFU-ledare för Högskolan Väst (HV)

Lena Almqvist Nielsen, 0520-22 37 68, VFU-ledare
Sandra Öhrström, 0520-22 38 24, VFU-handläggare

Kontaktpersoner

Förskola och grundskola

Pernilla Isaksson, 0522-69 58 42
Grundskolekontor Kungsgatan 25-29
451 30 UDDEVALLA

Gymnasieskola

Anna-Karin Stigefors, 0522-69 56 19
Gymnasiekontor Skolgatan 2
451 81 UDDEVALLA

Förslag på sidor