Fritidskort Lov

Från läsåret 2017/2018 kan ungdomar ansöka om Fritidskort Lov där de åker kostnadsfritt i kollektivtrafiken under jul- och sommarlov.

Vem kan få Fritidskort Lov

Fritidskortet erbjuds till ungdomar som är folkbokbörda i Uddevalla kommun och går i
grundskolans årskurs 8 eller 9 samt gymnasiets årskurs 1 eller 2. Om du är folkbokförd i Uddevalla men går i skolan på annan ort kan du också ansöka om fritidskortet.

Ansökan om Fritidskort Lov

Kortet gäller både under jullovet och sommarlovet.

Om du inte ansökt inför jullovet kan du ansöka ínför sommarlovet mellan 16 april-10 maj.

Kortets giltighet

Fritidskort Lov gäller under skolornas jul- och sommarlov efter avslutat läsår. Kortet gäller dygnet runt i hela Västra Götalandsregionen (Regionen runt).

Västtrafiks kortläsare/biljettmaskiner finns inte på alla tåg där du kan resa med
Fritidskort Lov. För att kunna åka på dessa linjer behövs en så kallad kortinspektion (kvittoremsa på utskrivet papper). Mer information på Västtrafik

Regler för Fritidskort Lov

  • Kortet är personligt och gäller endast för personen det är utställt på. Namn och födelsedatum trycks på Fritidkortet
  • Flyttar du från Uddevalla kommun ska kortet lämnas tillbaka till Kontaktcenter
  • Vid missbruk av kortet, till exempel utlåning eller användande när det inte
    gäller, kan du få betala tilläggsavgift vid biljettkontroll
  • Borttappat kort ersätts inte

Utlämning av Fritidskort Lov

Fritidskortet hämtas på Kontaktcenter (Rådhuset, Kungsgatan 29) cirka två veckor efter ansökan. Legitimation är nödvändig. Saknar du egen legitimation kan målsman följa med för att styrka din identitet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00