Förlorat busskort grundskola

Borttappat busskort ska anmälas

Varje busskort har ett unikt nummer. Om eleven tappar sitt busskort kan kortet spärras och eleven får ett nytt busskort. För att spärra kortet och få ett nytt ska du som vårdnadshavare göra en anmälan om förlorat busskort i e-tjänsten nedan.

I väntan på nya busskortet får eleven ett tillfälligt intyg via skolan, alternativt skickas det hem av skolskjutshandläggare.

Administrationskostnad för att få ett nytt kort uttas när ansökan lämnats in. Den uppgår för närvarande till 150 kronor.

Defekt busskort

Om det är fel på kortet ska föraren ta hand om det och ge eleven ett kvitto (tillfälligt färdbevis) som eleven och föraren ska fylla i. Kvittot eller det defekta kortet ska eleven omedelbart visa för personalen på skolan, så att ett nytt busskort beställs hos skolskjutshandläggaren.

Ett tillfälligt färdbevis utfärdas av skolan.


Förslag på sidor