Förlorat busskort grundskola

Borttappat busskort

Varje busskort har ett unikt nummer. Om kortet tappas bort kan det spärras och eleven får ett nytt kort. Nytt kort beställes hos skolskjutshandläggare eller gör en anmälan om förlorat busskort. I väntan på nya busskortet får man ett tillfälligt intyg, detta skickas hem av skolskjutshandläggaren.

Administrationskostnad för att få ett nytt kort uttas när ansökan lämnats in. Den uppgår för närvarande till 150 kronor.

Defekt busskort

Om det är fel på kortet ska föraren ta hand om det och ge eleven ett kvitto (tillfälligt färdbevis) som eleven och föraren ska fylla i. Kvittot eller det defekta kortet ska eleven omedelbart visa för personalen på skolan, så att ett nytt busskort beställs hos skolskjutshandläggaren.

Ett tillfälligt färdbevis utfärdas av skolan.

Kontakt

Sandra Olsson, +46 522‑69 69 98

Handläggare

sandra.b.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Hannele Dalman, +46 522‑69 70 06

Samordnare

hannele.dalman@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Charlotte Stigefors, +46 522‑69 51 28

Administratör

charlotte.stigefors@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00