Utflykter

I förskolan och skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen.

Vem har ansvaret under utflykter?

Under den tid som barn och elever är i förskolan, skolan eller fritidshemmet har huvudmannen och personalen ansvaret för att de får den tillsyn och omsorg de behöver för en trygg och säker miljö.

Försäkring

Alla barn och ungdomar som är inskrivna i Uddevalla kommuns verksamheter är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller olycksfall dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Kostnader

När det gäller skolresor och liknande aktiviteter får det förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Dessa kostnader får endast förekomma vid enstaka tillfällen.

Förslag på sidor