Samarbete skola-arbetsliv

Skolan söker samarbete med dig som företagare

Att ta emot en ungdom under prao/praktik/studiebesök och visa upp sitt företag kan vara ett fantastiskt sätt att marknadsföra sin bransch och dess yrken. Genom ert engagemang kan ni hjälpa våra ungdomar att göra bra underbyggda val av utbildning och yrke. Det är av stor vikt att eleverna får komma ut till olika företag för att få en chans att pröva på olika yrken.

Att förbereda både arbetsplatsen och eleven innan besöket om vilka förväntningar man har och vad man från båda sidor vill ha ut av tiden ihop är en förutsättning för en lyckad prao/praktikperiod.

Dela gärna på handledarskapet och låt eleven pröva på olika arbetsuppgifter/avdelningar som eventuellt finns på en arbetsplats. Vad eleven får göra och inte göra beror på vilket kollektivavtal som arbetsplatsen har och eleverna skall följa arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Uddevalla kommun har tecknat en försäkring för olycksfallskada gällande heltid för alla elever i kommunens skolor. För eventuella skador orsakade av elever omfattar kommunens ansvarighetsförsäkring, efter utredning, ersättning för person-, sak-, förmögenhetsskador.

Har er arbetsplats möjlighet att ta emot en eller flera praktiklever från år 8 och uppåt?

Praktisk arbetslivsorientering är en viktig del i elevernas utbildning för att se hur det går till ute i arbetslivet och därför är skolan beroende av företagens och enskilda arbetsplatsers vilja och möjligheter att erbjuda plats till eleverna.  


Kontaktpersoner

Tanja Hjertquist, 0707-858321
Projektledare Skola och Arbetsliv
tanja.hjertquist@uddevalla.se

Erica Ullberg, 0522-69 56 54
Samordnare Skola och Arbetsliv
erica.ullberg@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00