Nytt samverkansprojekt förskola-arbetsliv

SSA

Nytt samverkansprojekt utvecklat

Förskola – Uddevalla Energi

Inom barn och utbildning pågår samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv inom en mängd olika aktiviteter från förskolan upp till Vuxenutbildningen.

Genom en stark och naturlig samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv är vi med och formar framtidens medarbetare som redan från tidiga år utvecklar förmågor och lär sig vad som förväntas i det framtida samhället.

SSA utvecklaren Melisa Nilsson har tillsammans med skolutvecklaren Siren Linde, IKT-utvecklaren Annika Bratt och Natur- och teknikutvecklaren/förskolläraren Lise- Lott Fjell utvecklat ett nytt samverkansprojekt med fokus på el- och energi som startar på två förskolor i Uddevalla kommun, Jakobsberg och Parkens förskola.

Samverkanspartnern är Uddevalla Energi som kommer att ta emot förskolebarnen på studiebesök slutet på hösten där barnen kommer att få gå in i deras vattenkraftsstation, se turbinen och se hur denna gör el. Under hela hösten kommer SSA grupperna på de två förskolor att arbeta med temat vatten genom kraftverk.

Barnen kommer att dokumentera sitt lärande utifrån projektet vatten och energi och vid studiebesöket som Uddevalla Energi gör på förskolorna kommer barnen ges möjlighet att ställa frågor, söka ny kunskap genom att fråga och diskutera med representanter från Uddevalla Energi.

Barnen ska också genom egen dokumentation delge arbetslivet deras tankar och ny kunskap.

I förskolan finns morgondagens medarbetare, företagare, chefer och innovatörer och hur de ser på arbetslivet beror till stor del på vilka personer de möter och i vilken miljöer de får tillgång till att vistas i.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00