Swedbank i Uddevalla

Nu är Uddevallas första fadderföretag igång med sina samarbeten med lokala skolklasser.

Konceptet med fadderföretag bygger från början på Trampolinen, Handelskammarens projekt där företag blir faddrar till skolklasser och följer dem genom högstadieåren. I januari drog Uddevalla kommun igång sin variant där Swedbank och Kynningsrud ska följa varsin skolklass under två år.
Eleverna får en inblick i arbetslivet, olika yrkesroller och kan lära sig genom exempel från verkligheten. Företagen stärker sitt varumärke, attraherar fram tida arbetskraft och får en chans att visa hur de jobbar i praktiken.

Fadderföretag

Positiva kontakter

Det blev fullt i väntrummet när bankchef Hans Eriksson släppte in 30 elever från Unnerödskolans årskurs fyra på det vanligtvis ganska tysta kontoret. Under en förmiddag fick eleverna träffa personalen på företaget som de ska lära känna bättre under två års tid.

– Jag tror det är jätteviktigt att ungdomarna får positiva kontakter utanför skolan. Och på sikt vill vi ju också att de ska stanna kvar och få jobb i Uddevalla, säger Ulrika Ekstedt, processledare Skola och Arbetsliv i Uddevalla kommun.

Även om man i Uddevalla börjar med årskurs fyra, så är tanken att det i fortsättningen ska vara ett samarbete med elever från åk 7–9. Även gymnasieklasser ska kunna ingå i projektet, så att eleverna kommer i kontakt med företag innan de väljer utbildning- och yrkesval, och företagen möter elever som snart ska ut i yrkeslivet.

Hoppas på utökad verksamhet

– På det här viset får eleverna se yrkesroller som de kanske inte skulle känna till annars, säger Ulrika Ekstedt.

– En stor del av vår verksamhet är att prata med ungdomar och förbereda dem på hur de ska hantera sin vardagsekonomi. Men jag tror också att det är jätteviktigt att skapa ett intresse för att läsa vidare efter gymnasiet, redan i tidig ålder, säger bankchef Hans Eriksson.

Katarina Larsson som är Swedbanks biträdande kontorschef i Uddevalla, berättar att de nu ska sätta sig ner tillsammans med lärarna och gå igenom läroplanen för kommande år.

– Då kan vi se var vi kan komma in och hjälpa till att visa vad för nytta barnen kan ha av kunskaperna i verkligheten, säger hon.

Ulrika Ekstedt hoppas nu att fler företag är intresserade av att bli
fadderföretag för skolklasser i kommunen.

Kontaktpersoner

Melisa Nilsson, 0522-69 77 91
Utvecklare Skola och Arbetsliv
melisa.nilsson@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00