Tema arbetsliv på Norgårdenskolan

Tema Arbetsliv Norgården

Foto: Tiina Hemberg (lärare Norgårdenskolan).

Vad vill du bli när du blir stor?

Den frågan har vi alla fått, troligtvis mer än en gång under vår uppväxt. Att uppskatta hur många olika yrken det finns i Sverige i dag är givetvis svårt och det beror förstås på hur man räknar. Enligt SCB rör det sig om ca. 8000 olika yrken. Med kännedom om en bråkdel av yrken kan man förstå att välja yrke inte är lätt för våra ungdomar.

För att utvidga elevernas kännedom om olika yrken, branscher och arbetslivet i stort, arrangerade Norgårdenskolan sin årliga temadag, Arbetsliv för år 7-9 den 7 oktober, i anslutning till niornas praoveckor.

Under dagen fick eleverna i år 7 bland annat besöka sina fadderföretag genom projektet Trampolinen. Projektet Trampolinen ska få högstadieelever att intressera sig för näringslivet inför sina kommande gymnasieval. I Trampolinen kopplas ett företag samman med en klass i årskurs 7 och de följs sedan åt genom högstadiet.

Företagsbesöken var hos Uddevallahem, Uddevalla hamnterminal, Bröderna Brandt Bil och NCC.

Eleverna i år 8 träffade Arbetsförmedlingen där de fick träffa olika yrkesambassadörer från Hogia, NU-sjukvården, Swedbank, Uddevalla Energi, Bröderna Brandt Bil, Socialtjänsten och Räddningstjänsten. Samtliga berättade om sina yrken och arbetsplatser.

Två veckors prao avslutades för eleverna i år 9 med att de fick redovisa sin prao för eleverna i år 8.

Att få komma ut på en arbetsplats och få egna erfarenheter och upplevelser av arbetsliv är oerhört betydelsefullt. För eleven förenklar det klivet in i vuxenlivet, ger insyn vilken utbildning som krävs för olika arbetsuppgifter och eleven får en inblick i näringslivets behov.

För företag som är med i Trampolinen bygger dem värdefulla relationer med ungdomarna i klassen. Via dem, även med skolan och det lokala samhället, vilket ger marknadsföring och möjliggör ett förstärkt varumärke i närregionen.

Vi behöver fler arbetsplatser som är intresserade av att samarbeta med skolan. Ser ni redan nu att det är eller kommer att bli svårt att rekrytera personal med rätt kompetens framöver är samarbete nyckeln.

Är din arbetsplats intresserad av att tex. ta emot praoelever, vara fadderföretag, ta emot studiebesök, komma ut som yrkesambassadör? Hör i så fall av dig till:

Erica Ullberg erica.ullberg@uddevalla.se 0522-69 56 54 (gällande prao och studiebesök).

Melisa Nilsson melisa.nilsson@uddevalla.se 0522-69 77 91 (samverkan skola-arbetsliv, fadderföretag, yrkesambassadörer).

Text: Åsa Andersson asa.m.andersson@uddevalla.se 0522-69 72 02 (studie- och yrkesvägledare Norgårdenskolan)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00