Uddevalla näringslivsakademi

Uddevalla näringslivsakademi

Näringslivsakademi har som sin primära uppgift att se till att skolan och näringslivet samverkar. Samarbetet mellan skolan och näringslivet har gjort att relationerna har stärkts.

Uddevalla näringslivsakademi är en fokusgrupp som inspirerar till att hitta fler kreativa samverkans-former samt underlättar kontakten mellan arbetslivet och skolan.

Vårt syfte är att öka tillväxten, sänka ungdoms-arbetslösheten och öka anställningsbarheten bland unga. Vår målsättning är att öka antalet kreativa, självständiga och handlingskraftiga ungdomar samt att göra Uddevalla till en kommun där unga/nya företagare kan utvecklas som arbetsgivare och vågar frodas.

Vår ambition är att i Uddevalla är det lika självklart att vara företagare som att vara anställd.

Uddevalla Näringslivsakademi består av:

 • Tanja Hjertquist, Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Melisa Nilsson, Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Patrick Sundström, Kynningsrud Prefab AB
 • Lennart Thorn, Nyli Metrology AB
 • Hans-Lennart Schylberg, Barn och utbildningsförvaltningen
 • Ulf Larsson, Uddevalla Vuxenutbildning
 • Stefan Einarsson, Uddevalla gymnasieskola
 • Johan Linder, U-sjukvården
 • Maria Bildtmark, Kalas Reklam
 • Emil Karlsson, Swedbank
 • Ulrika Gustavsson, Swedbank
 • Ellinor Forsberg, Uddevalla Energi
 • Birgitta Hansson, Uddevalla Vuxenutbildning
 • Anneli van Roijen, Tillväxtavdelningen
 • Amir Dahan Agerlund, Arbetsförmedlingen
 • Pär Andersson, Arbetsförmedlingen
 • Carina Fransson, Arbetsförmedlingen
 • Erica Ullberg, Uddevalla Vuxenutbildning
 • Micael Bratt, IKEA

Aktiviteter

Ambassadörer

Där lokala företagare kommer ut på skolorna för att träffa elever och berätta om sitt yrke. Ambassadörprojektet är ett samarbete med Uddevalla näringsliv samt studie- och yrkesvägledare. Det sker i samarbete med studie- och yrkesvägledare.

Projektet Uppdrag Uddevalla

Lokala större företag lämnar in problemformuleringar, som skolans elever sedan kan vara med att lösa. Ett samarbete med Ung företagsamhet, Drivhuset och Uddevalla näringsliv.

UF-mässa

Mässan ska inspirera till att fler elever vill och våga starta eget företag. Det är ett samarbete mellan all Uddevallas gymnasieskolor. Juryn består av lokala företagare som bedömer bästa vara/tjänst, bästa affärsidé, bästa marknadsföring, bästa logotyp och miljöpris.

Innovationsmässan

Mässan ska stimulera eleverna till att tänka innovativ och att aktivt ta fram förslag till nyskapande produkter och tjänster. Uddevalla kommun vill medverka till att ök intresset för innovationer bland eleverna på Uddevalla Gymnasieskola.

Kontakt

Tanja Hjertquist, +46 522‑69 77 63

Projektledare

tanja.hjertquist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00