Uddevalla näringslivsakademi

Uddevalla näringslivsakademi

Näringslivsakademi har som sin primära uppgift att se till att skolan och näringslivet samverkar. Samarbetet mellan skolan och näringslivet har gjort att relationerna har stärkts.

Uddevalla näringslivsakademi är en fokusgrupp som inspirerar till att hitta fler kreativa samverkans-former samt underlättar kontakten mellan arbetslivet och skolan.

Vårt syfte är att öka tillväxten, sänka ungdoms-arbetslösheten och öka anställningsbarheten bland unga. Vår målsättning är att öka antalet kreativa, självständiga och handlingskraftiga ungdomar samt att göra Uddevalla till en kommun där unga/nya företagare kan utvecklas som arbetsgivare och vågar frodas.

Vår ambition är att i Uddevalla är det lika självklart att vara företagare som att vara anställd.

Uddevalla Näringslivsakademi består av:

 • Melisa Nilsson, Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Patrick Sundström, Kynningsrud Prefab AB
 • Staffan Lindroos, Barn och utbildningsförvaltningen
 • Ulf Larsson, Uddevalla Vuxenutbildning
 • Birgitta Hansson, Uddevalla Vuxenutbildning
 • Stefan Einarsson, Uddevalla gymnasieskola
 • Johan Linder, U-sjukvården
 • Emil Karlsson, Swedbank
 • Ellinor Forsberg, Uddevalla Energi
 • Anneli van Roijen, avdelningen för hållbar tillväxt
 • Amir Dahan Agerlund, Arbetsförmedlingen
 • Carina Fransson, Arbetsförmedlingen
 • Micael Bratt, IKEA
 • Ulf Lang, UPI
 • Alexander Rahm, Uddevalla Näringsliv
ssa

Kontakt

Melisa Nilsson, +46 522‑69 77 91

Hr-strateg

melisa.nilsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00