Unga behöver förberedas väl inför arbetslivet

- det är ett gemensamt ansvar.

Rekryteringsbehovet hos små och medelstora företag är stort, men det är svårt att hitta rätt egenskaper hos de arbetsökande. En av anledningarna är att unga inte är förbredda på kraven i arbetslivet.

Det är slutsatsen i en rapport från organisationen Företagarna. Fyra av tio företag uppger att de behöver rekrytera personal under det kommande året men av de som har rekryterat är det bara 50 procent som hittat den kompetens de sökt, visar Företagarnas enkätrapport där 5000 företagare djupintervjuats.

När vi diskuterar kompetensförsörjning ligger fokus oftast på utbildning. Självklart är utbildning en viktig del i Sveriges och företagens kompetensförsörjning och avgörande för att bygga och bibehålla konkurrenskraft.

Dock visar Kompetensbarometern att det finns andra faktorer som utgör betydligt större hinder. När företagen får rangordna de upplevda hindren för rekrytering kommer utbildning först på femte plats. Det är de informella kompetenserna, snarare än de formella, som är av störst vikt vid rekrytering och ofta det som avgör om en rekrytering blir av eller inte.

Företagare brinner för sina företag och verksamheter och söker medarbetare som också är engagerade, har rätt attityd, tar ansvar och är självgående.

Det är allvarligt att resultaten visar på att även de som vill rekrytera någon med högre utbildning har svårt att hitta sökande med rätt egenskaper och attityd. Att de som har gått minst 15 år i skolan inte har rätt attityd eller vet vad som förväntas av dem, tyder på en brist på koppling till arbetslivet genom hela utbildningen.

Rapporten från organisationen Företagarna visar på resultat, att det är viktigt att jobba med ingångarna i arbetslivet.

Det bör vara en självklarhet att skolan och arbetslivet samverkar och att vi tillsammans tar ansvar för att introducera våra barn och ungdomar genom att tidigt samverka med skolan. Att ta emot elever på prao, vara fadderföretag, via jobbskuggning eller andra samverkansprojekt och aktiviteter.

Genom samverkan mellan skolan och arbetslivet kan vi ge goda förutsättningar till våra
10 000 barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium i Uddevalla kommun.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00