Specialverksamhet

Om skolsituationen för en elev inte fungerar tillfredsställande kan under vissa förutsättningar en särskild undervisningsgrupp vara ett alternativ. Eleverna hör rent organisatoriskt till sin hemskola, men undervisningen bedrivs i andra lokaler, och i små grupper utifrån den enskilda elevens behov och möjligheter.  Det vanliga är att eleven efter en tid i särskild undervisningsgrupp kan återgå till hemskolan och skolgång i den vanliga klassen. 

Specialverksamhet kan också vara skola för barn som precis flyttat hit från ett annat land.

Källan

Källan är en särskild undervisningsgrupp med tre avdelningar. En avdelning för årskurserna 4 till 6 med sju elevplatser och två avdelningar för årskurserna 7 till 9 med sammanlagt upp till tjugoen elevplatser. Verksamheten är till för hela Uddevalla kommun.

Bryggan

Bryggan är Uddevalla kommuns mottagningsenhet för nyanlända elever. Vårt mål är att nyanlända elever ska få en så bra skolstart som möjligt i Sverige.

Nike ungdom

Nike ungdom vänder sig till dig som är mellan 16-20 år och som inte slutfört grundskolan, gymnasieskolan, är arbetslös eller är på väg att hoppa av gymnasiet.

Förslag på sidor