Särskola

Särskolan är till för barn, ungdomar och vuxna som inte når upp till skolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada.

Särskolan finns på flera nivåer och i Uddevalla kommun finns grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00