Grundsärskola

Barn ritar

Välkommen till Uddevalla kommuns informationssida om grundsärskola. Mer om grundsärskola som skolform kan du läsa i Skolverkets broschyr.

Våra grundsärskolor


Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Förslag på sidor