Äsperöd-Skansen

Äsperödsskolan

Vi är en grundsärskola år 1-6. Vårt mål är att åt era barn, våra elever, i samverkan med er, skapa goda förutsättningar för ett lustfyllt lärande som skall präglas av

  • Trygghet
  • Eget ansvarstagande
  • Respekt
  • Tydlighet
  • Och en positiv tro på framtiden

Vi skapar trygghet genom att all personal ansvarar för att uppmärksamma, stödja och vägleda varje enskild elev på skolan.

Vi inspirerar och stödjer eleverna utifrån deras egna förutsättningar och behov, så att de ges möjlighet att vidareutveckla sina förmågor och vilja lära nytt.

Sjukanmälan till skolan/fritids Telefon 0522-69 72 39

Personalrum Telefon 0522-69 72 39

Kontakt

Louise Eriksson, +46 522‑69 72 03

Rektor

louise.eriksson@uddevalla.se

Gräsholmsvägen 6

451 81 

Uddevalla

Susanne Andersson, +46 522‑69 58 19

Rektor bitr.

susanne.andersson@uddevalla.se

Gräsholmsvägen 6

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00