Källdalsskolans grundsärskola

Äsperödsskolan

Källdalsskolan är en nybyggd grundsärskola 1-5 och grundskola F-6 som ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal. Vi har fritidshem för grundskola och grundsärskola 1-5. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo. Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket via epost kalldalsskolan-koket@uddevalla.se för att avboka maten.

Rektor grundsärskola
Louise Eriksson
Telefon: 0522-69 72 03

Administratör
Linn Boman
Telefon 0522-69 71 06

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Förslag på sidor