Källdalsskolans grundsärskola

Äsperödsskolan

Källdalsskolan är en nybyggd grundsärskola 1-6 och grundskola F-6 som ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal. Vi har fritidshem för grundskola och grundsärskola 1-6. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan görs via Dexter-appen. Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket via epost kalldalsskolan-koket@uddevalla.se för att avboka maten.

Rektor grundsärskola
Louise Eriksson
Telefon: 0522-69 72 03

Administratör
Berit Grytfors
Telefon 0522-69 66 08

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00