Kontakta Källdalsskolans grundsärskola

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo. Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket via epost kalldalsskolan-koket@uddevalla.se för att avboka maten.

Rektor grundsärskola
Louise Eriksson
Telefon: 0522-69 72 03

Administratör
Berit Grytfors
Telefon 0522-69 66 08

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Jennie Axelsson
Telefon 0522-69 71 94

Specialpedagog
Jenny Jönsson
Telefon 0522- 69 66 96

Kurator
Cecilia Bäck
Telefon 0522-69 74 55

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00