Norgårdenskolan Delta 7-9

Elevgrupp

Välkommen till Delta, Norgårdenskolans grundsärskola år 7-9. Vi finns på Norgårdenskolan i D-huset i nyrenoverade lokaler.

Grundsärskolan är en egen skolform som vänder sig till elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan nå målen i grundskolan.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Grundsärskolan består av två inriktningar. I den ena läser man ämnen, som till stor del liknar grundskolan. I den andra läser man ämnesområden, träningsinriktning, som är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Eventuell skolskjuts till grundsärskolan samordnas genom grundskolekontoret.

Vi är 6 personal som jobbar i verksamheten och vi har plats för 16 elever, fördelat i 2 undervisningsgrupper. Verksamheten leds av biträdande rektor Mikael Holm.

Frånvaroanmälan telefon: 0721-476852

Personalrum telefon: 0522-697523

 

Kontakt

Mikael Holm,

Rektor bitr.

mikael.holm@uddevalla.se

Norgårdenskolan Norgårdsvägen 12-14

45175 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00