Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en fyraårig, frivillig skolform och bygger på den obligatoriska särskolan.

Gymnasiesärskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Inom Uddevalla gymnasiesärskola finns både nationella och individuella program. De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Y. De individuella finns på Agneberg.

Läs mer om Gymnasiesärskolan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00